Villamos játékok

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. szeptember 1-jén egy kiadványként, három módosításával együtt, magyar nyelven közzétette az MSZ EN 62115:2016 Villamos játékok. Biztonság (IEC 62115:2003 + A1:2004, módosítva) című és hivatkozási számú nemzeti szabványt.

A szabvány villamos biztonsági követelményeket ír elő olyan játékokra, amelyeknek legalább egy villamosságtól függő funkciója van. A szabvány szerint a játékok olyan termékek, amelyeket vagy kizárólagosan, vagy nem kizárólagosan, 14 évnél fiatalabb gyermekek játékaiban való használatra terveztek, vagy egyértelműen arra szántak. Példák az e szabvány alkalmazási területéhez tartozó játékokra:

  • építőkészletek (az idősebbek még emlékezhetnek a Pajtás villamos építőkészletre);
  • kísérletezőkészletek;
  • funkcionális játékok (amelyeket úgy működtetnek és használnak, mint a felnőttek általi használatra szánt termékeket, készülékeket vagy berendezéseket, és amelyek az ilyen termékek, készülékek vagy berendezések méretarányos modellje lehet);
  • számítógépes játékok;
  • játék számítógépek.

E szabvány csak a játékok villamos biztonsági szempontjaira vonatkozik. A nem villamos szempontokat az MSZ EN 71 szabványsorozat tartalmazza. A szabvány tartalmazza a villamos játékokra vonatkozó általános vizsgálati feltételeket, a melegedés és rendellenes működtetés elleni védelem, a villamos szilárdság, a nedvességállóság, a mechanikai szilárdság, a vezetékek és huzalok védelmének, a hő- és tűzállóság és a légközök és kúszóáramutak követelményeit.

A MSZ EN 62115 2005-ös megjelenése óta a három módosítás kiadására a játékiparban bekövetkezett játékfejlesztések, az újfajta játékok megjelenése miatt került sor. Az A1 módosítás vezette be a számítógépes játékok és játék számítógépek fogalmát, és biztonsági követelményeikkel egészítette ki a szabvány rendelkezéseit. Az ilyen játékok nagyobb teljesítményű tápegységeket igényelnek, az A1 módosítás bővítette az erre vonatkozó követelményeket és vizsgálatokat.

Az A11 módosítás meghatározza a funkcionális játékok fogalmát, valamint azon játékok körét is, amelyekre ez a szabvány nem vonatkozik (pl. nyilvános használatú játszótéri berendezések, sporteszközök, ünnepségeken használt díszítőtárgyak stb.). Továbbá a szabvány az alábbi mellékletekkel egészült ki:

  • ZB melléklet: Elektronikus védőáramkört tartalmazó játékok;
  • ZZA melléklet: Kapcsolódás az EU-irányelvek alapvető követelményeihez;
  • ZZB melléklet: Ezen európai szabvány háttere és indoklása (a szabvány kiterjesztése a játékok biztonságára vonatkozó 2009/48/EK európai irányelv hatóterületére).

Korábban a szabvány a személyi védőeszközöket, úszószemüveget, napszemüveget, valamint a kerékpáros és gördeszkás sisakokat nem tekintette játéknak, azonban az A12 módosítással ezek is a játékok közé kerültek, különös tekintettel az esetlegesen beépített elektronikus eszközökre. A módosítással bevezetésre került az Elektromágneses teret (EMF) keltő játékokra vonatkozó ZC melléklet is.

Az MSZ EN 62115-öt az MSZT/MB 810 „Háztartási villamos készülékek" műszaki bizottság gondozza. A bizottság idén októberben fórumot rendez e szabvánnyal és változásaival kapcsolatban.

A fórumra jelentkezés esetén, illetve további információkért, kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:           
szabvtit@mszt.hu

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Kosák Gábor 
2016. szeptember