Villamos járművek üzemeltetése és a szabványosítás

A villamos járművekről sokat hallani manapság, kuriózumból lassan a városi közlekedés megszokott szereplőivé válnak, de hol tart most a villamos járművek üzemeltetésének szabványosítása?

Amikor egy ötlet a megvalósulás szakaszába lép, nélkülözhetetlenné válik a rá vonatkozó szabványok kidolgozása, amelyek évtizedekre meghatározzák a használat feltételeit. A CENELEC/TC 69X Közúti villamos járművek villamos rendszerei európai műszaki bizottság foglalkozik a villamos járművek szabványainak kidolgozásával, részben átvéve az IEC/TC 69 Közúti villamos járművek és ipari villamos targoncák nemzetközi bizottság által kiadott szabványokat, részben önálló európai szabványokat kidolgozva.

Ebben a cikkben a 30 V váltakozó és a 60 V egyenfeszültségnél nagyobb üzemi feszültséggel, nagy teljesítményű villamos hajtással (is) működő, jellemzően autó/gépkocsi jellegű járművekkel foglakozunk. A villamos járművek gyártása, forgalmazása és szervize, valamint a felhasználói kezelés számos biztonsági célú intézkedést tett szükségessé a megfelelő tájékoztatással, munkaszervezéssel, oktatással-képzéssel, valamint a szükséges infrastrukturális létesítményekkel kapcsolatban. Üzemeltetésük két fő területre oszlik: a töltésre és a javításra/karbantartásra.

Villamos járművek töltése

Az elmúlt 10-12 évben a villamos járművek töltésének módszereit és az ezek követelményeire vonatkozó szabványokat alaposan kidolgozták. Az MSZ HD 60364-7-722:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Villamos járművek táplálása szabvány négyféle töltési módot állapít meg:

  1. töltési mód: A villamos járműnek a váltakozó áramú táphálózathoz való csatlakoztatására a tápoldalon legfeljebb 16 A-es, 250/480 V-os szabványosított csatlakozóaljzatot használnak.
  2. töltési mód: A tápoldalon legfeljebb 32 A-es, 250/480 V-os szabványosított csatlakozóaljzatot alkalmaznak, valamint áramütés elleni védelmi rendszert használnak a villamos jármű és a csatlakozódugó között.
  3. töltési mód: A villamos járműnek a váltakozó áramú táphálózathoz való csatlakoztatása speciális villamos jármű-tápberendezés alkalmazásával, ahol a vezérlőellenőrző funkció kiterjed a váltakozó áramú táphálózathoz állandóan csatlakoztatott tápberendezésben levő vezérlőkészülékre.
  4. töltési mód: A villamos járműnek a váltakozó áramú villamos táphálózathoz való csatlakoztatására járművön kívüli töltő használatával, ahol a vezérlő-ellenőrző funkció kiterjed a váltakozó áramú tápláláshoz állandóan csatlakoztatott berendezésre.

A villamos járművek vezetékes töltőrendszerével, illetve ennek különféle változataival és részmegoldásaival foglalkozik az MSZ EN 61851 Villamos jármű vezetéses töltőrendszere szabványsorozat. A villamos járművek csatlakozóegységeivel, illetve ezek különféle változataival és részmegoldásaival foglalkozik az MSZ EN 62196 Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, járműcsatlakozók és bemeneti járműcsatlakozók. Villamos járművek vezetékes töltése szabványsorozat. A felsorolt szabványok angol nyelvű MSZ-szabványok.

Villamos járművek javítása és karbantartása

A karbantartásra és javításra még nem léteznek speciális, a villamos járművekre vonatkozó szabványok, ezek kidolgozása a jövő feladata. Jelenleg az MSZ EN 50110-1:2013 Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelmények szabvány rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mi jelenthet veszélyt ezen a járművek javításánál és karbantartásánál? Elsősorban az autóknál eddig megszokott DC 12/24 V-nál lényegesen nagyobb feszültségű és teljesítményű egyenfeszültség megjelenése és a nagy méretű, nagy teljesítményű akkumulátorok alkalmazása. A hagyományos autószerelők nem ismerik a nagy teljesítményű egyenáramú rendszereket, különös tekintettel az ezekkel kapcsolatos veszélyekre, ezért őket erre ki kell képezni. Ugyancsak szükséges a villamos képzettség mértékének megfelelő fokozatokat megállapítani, illetve az ezekhez tartozó munkavégzési lehetőségeket és felelősségeket rögzíteni. A gyakorlatban bevált az módszer, amely villamos szempontból három képzési fokozatot állapít meg:

1. Fokozat: NEM VILLAMOS MUNKA. Nem villamos munka a mechanikai jellegű művelet: pl. a járművek vezetési vizsgálata, a járműszerkezet javítása, karbantartása, olajcsere, kerékcsere, szerviz, csatlakozás megbontása biztonsági intézkedésekkel, vagy más olyan általános tevékenységek, amelyekhez nem szükséges az erőátviteli akkumulátorok kikapcsolása.

2. Fokozat: FESZÜLTSÉG NÉLKÜLI MUNKA. Feszültség nélküli munka a lekapcsolt, elszigetelt részeken: pl. a feszültség lekapcsolása, elszigetelése, (minősített kikapcsolás) a visszakapcsolás megakadályozása, a feszültség nélküli állapot ellenőrzése, az erőátviteli célú nagyáramú alkatrészek kiemelése és cseréje.

3. Fokozat: FESZÜLTSÉG ALATTI ÉS -KÖZELI MUNKA. Mindenféle munkavégzés az erőátviteli nagyáramú rendszerben feszültség alatt és/vagy közelében: hibakeresés, hibaelhárítás, hibajavítás, alkatrészek cseréje feszültség alatt.

Érdeklődés esetén, valamint e szabványok magyar nyelven való bevezetésével kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Amennyiben részt kíván venni a szabványok kidolgozásában vagy nyomon követné a szabványok életét, csatlakozzon és legyen az MSZT tagja.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Kosák Gábor 
2016. december