Megjelent a villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) szabvány újabb kiadása magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. október 1-jén közzétette az MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989) című szabvány újabb magyar nyelvű kiadását.

Az a szabvány a 72,5 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségű villamos gyártmányok burkolata által nyújtott védettségi fokozatok meghatározását, jelölését, az egyes kódokra vonatkozó követelményeket és vizsgálatokat írja le.

A szabvány csak olyan burkolatokkal foglalkozik, amelyek minden más vonatkozásban alkalmasak a rájuk vonatkozó termékszabvány szerinti rendeltetésükre, és amelyek anyaguk és kivitelük folytán biztosítják, hogy az előírt védettségi fokozat az üzemszerű használatban fennmarad. A burkolatok, valamint a burkolaton belüli készülékek külső hatásokkal vagy körülményekkel szembeni védelme, mint pl. mechanikai ütések; korrózió; korrozív oldatok (pl. maró folyadékok); gombák; férgek; napsugárzás; fagy; nedvesség (pl. lecsapódás következtében); robbanásveszélyes közeg, valamint a burkolaton kívüli veszélyesen mozgó részek (pl. ventillátorok) megérinthetősége elleni védelem a vonatkozó termékszabványokban van leírva. A burkolaton kívüli és ahhoz nem rögzített védőrácsok és egyéb korlátok, amelyek célja csak a személy védelme, és amelyek nem tekinthetők a burkolat részének, nem tartoznak e szabvány alkalmazási területébe.

A szabvány 2015-ös kiadása tartalmazza a 2014-ben megjelent MSZ EN 60529:1991/A2 módosítást, mely egy új IPX9 védettségi fokozatot vezet be, miközben a meglévő védettségi fokozatokban nincs változtatás. Az új 9-es második jellemző számjegy a nagynyomású és nagyhőmérsékletű vízsugarak ellen védett burkolatokra vonatkozik.

Az MSZ EN 60529:2015 megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Nagy Gábor
g.nagy@mszt.hu
2015. október