Hatodik tanúsítási ciklusát kezdte a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
– Sikeres áttérés az ISO 9001:2015 szabványra –


A szervezet mottója:
„Megelőzés és gyógyítás egy kézben!"

Az országos lefedettséggel tevékenykedő egészségügyi intézményrendszer gazdasági társaságként működik 1999. november 1-től. Jelenlegi nevét – Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. – 2014. február 20. óta viseli.
Ellátottjaik többsége vasutas, de igényjogosult ellátotti körükbe tartoznak honvédelmi és rendvédelmi, valamint a területi ellátási kötelezettségű betegek is.
A társaság mottója a „Megelőzés és gyógyítás egy kézben", célja nem csak a gyógyítás és megelőzés rendelkezésre állásának egyszerű biztosítása, hanem fontos a páciensek elégedettsége, a mérhető és értékelhető állapotjavulásuk is. Az intézmény diagnosztikai és gyógyító tevékenységét a megelőzés területein végzett munka teszi teljessé. A megelőzési tevékenységük keretében vállalatoknak kínálnak foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat, szűrővizsgálatokat és egészségfejlesztési programokat. A diagnosztikus és gyógyító ellátásaik között országos, illetve regionális lefedettséggel nyújtanak a társadalombiztosítás által finanszírozott
– alapellátást;
– járóbeteg-szakellátást; valamint
– fekvőbeteg-rehabilitációs szolgáltatásokat.

Az egészségügyi intézmény először 2002-ben tanúsíttatta minőségirányítási rendszerét a Magyar Szabványügyi Testülettel. A szervezet vezetősége a kezdetektől elkötelezettséget vállal a rendszer eredményes működtetésére és folyamatos fejlesztésére.
A jelenleg hatodik tanúsítási ciklusába lépett intézményben, 2018 áprilisában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra való áttérés és a modellszabvány követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás.

A tanúsított minőségirányítási rendszer alkalmazási területe:
járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-szakellátás, fogorvosi alap- és szakellátás, foglalkozás-egészségügyi ellátás.

A tanúsított telephelyek:
Budapesti Egészségügyi Központ (1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.)
Debreceni Egészségügyi Központ (4025 Debrecen, Erzsébet u. 11-13.)
Miskolci Egészségügyi Központ (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 45.)
Pécsi Egészségügyi Központ (7623 Pécs, Szabadság u. 30.)
Szegedi Egészségügyi Központ (6726 Szeged, Csanádi u. 34/A.)
Szombathelyi Egészségügyi Központ (9700 Szombathely, Garai u. 5.)
Balatonfüredi Egészségügyi Központ (8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.)
Harkányi Egészségügyi Központ (7815 Harkány, Bajcsy- Zsilinszky u. 1.)
Hévízi Egészségügyi Központ (8380 Hévíz, Erzsébet királyné útja 1.)

Az auditjelentésben megállapításra került, hogy az intézmény a szervezet környezetének értékelését, beleértve az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket részletesen SWOT-analízis formájában értékelte. A lényeges érdekelt felek körét és igényeiket meghatározták. Külön kiemelést érdemelt a vezetőség aktív részvétele a folyamatok fejlesztésében és a kockázatelemzések eredményének kezelésében. A kockázatok elemzése, kiértékelése részletes kockázati mátrix formájában megtörtént mind a járóbeteg-ellátás, mind a fekvőbeteg-ellátás és a működési folyamatok vonatkozásában.

Az MSZT ezúton is gratulál a Vasútegészségügyi NK Kft. vezetésének és munkavállalóinak a sikeres audithoz, további eredményes munkát kíván a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Források:

  1. 2018. évi auditjelentés
  2. Vasútegészségügyi NK Kft. weboldala: www.vasuteu.hu

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2018. június