Változnak a hegesztés minőségügyi szabványai

– MSZ EN ISO 9606-1 és MSZ EN ISO 15614-1 –

A hegesztett kötés minőségét befolyásoló tényezők között talán a két legfontosabb a hegesztő felkészültsége és gyakorlata, valamint a hegesztéstechnológia alkalmassága a követelményeknek megfelelő kötés létrehozására.

Mivel a hegesztett kötés minőségéről a kész szerkezet roncsolása nélkül teljes körűen meggyőződni nem lehet, előzetesen kell igazolni e két tényező megfelelőségét. A hegesztők és a hegesztéstechnológia minősítését nemzetközi szabványok egységesítik, amelyek közül a következő két, legismertebb szabvány hamarosan meg fog változni:

MSZ EN ISO 9606-1:2014        Hegesztők minősítése. Ömlesztőhegesztés.

1. rész: Acélok

MSZ EN ISO 15614-1:2004     Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata.

1. rész: Acélok ív- és gázhegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése

A változások mindkét szabvány esetén legalább részben visszavezethetők arra a törekvésre, hogy a világon mindenhol – tehát Európában és az USA-ban is –, és a lehető legtöbb szerkezet hegesztésére legyenek alkalmazhatóak.

Ebben akadályt jelent a két gazdaságban elfogadott műszaki megközelítésben található eltérések mellett az eltérő műszaki-jogi szabályozás is, különösen az olyan szakterületek (vegyipar, olaj- és gázipar, szerkezetépítés, energetikai berendezések, nyomástartó berendezések) esetén, amelyekre jogszabályban rögzített kritikus biztonsági követelmények és eltérő megfelelőségértékelési eljárások érvényesek.

Az acélhegesztők rendszeres minősítővizsgájára műszaki előírásokat tartalmazó ISO 9606-1 2012. évi kiadásának tartalma ugyan alkalmazható az egész világon, azonban a nyomástartó berendezések területét szabályozó 2014/68/EU (PED) és 2014/29/EU (SPVD) európai irányelvekhez még mindig nem lett harmonizáltnak nyilvánítva (nem jelent meg a hivatkozása az EU hivatalos lapjában, az OJEU-ban). Ennek oka, hogy a szabvány a minősítés érvényességének igazolására olyan megoldást is tartalmaz (lásd 9.2. Az érvényesség igazolása), amely nem felel meg a független harmadik fél (minősítő/tanúsító szervezet) bevonását előíró európai jogi szabályozásnak. Ezt úgy sikerült megoldani hosszadalmas egyeztetés után, hogy meghatározták az ISO 9606-1-nek azokat a fejezeteit, szakaszait, követelményeit, amelyek alkalmasak az EU-irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek teljesítésére. A CEN-ben elkészítették és elfogadták a szabvány és az irányelvek közötti kapcsolatot leíró ZA és a ZB mellékletnek azt a változatát, amely a szabványnak ezekre a fejezeteire/szakaszaira korlátozza az ISO 9606-1 PED és SPVD hatálya alatti alkalmazását. Ennek megfelelően az elfogadott ZA és ZB mellékleteket tartalmazó új európai szabvány lesz kiadva várhatóan 2017 végén, miközben a nemzetközi szabvány (ISO 9606-1:2012) még nem fog változni, de a korszerűsítése hamarosan elkezdődik.

A hegesztéstechnológia vizsgálatára vonatkozó ISO 15614-1 szabvány 2013-ban megkezdett korszerűsítésének egyik célja szintén az alkalmazhatóságának kiterjesztése volt. Az ISO 15614-1:2017 ezért tartalmazza 1. szintű (Level 1) követelményekként az ASME Section IX Welding & Brazing Qualifications követelményeit, és az európai eredetű előírásokat pedig 2. szintű követelményekként. Azonban a követelmények jelentős, megegyező része nincs szintekre osztva. A 2. szinten a vizsgálatok terjedelme nagyobb és a minősítés érvényességi tartománya korlátozottabb, mint az 1. szinten. Így érthető a szabály, amely szerint a hegesztéstechnológia kielégítő eredményt adó 2. szintű vizsgálata automatikusan 1. szintű minősítést is jelent, de ez fordítva nem igaz. Ha a megállapodásban vagy az alkalmazási szabványban nincs a szintre vonatkozó előírás, akkor a 2. szint szerinti minden előírás érvényes.

Az ISO 15614-1:2017 1. és 2. szintű követelményeket is tartalmazó fejezetei és szakaszai:

6.2.5. Csőelágazás

7.1. A vizsgálat típusa és terjedelme

7.5. Átvételi szintek

8.3.2.2. Tompakötésekre, T kötésekre, csőelágazásokra és sarokvarratokra vonatkozó érvényességi tartomány

8.3.3. A csövek és csőelágazások átmérője

8.3.4. A csőelágazás szöge

8.4.1. Hegesztési eljárások

8.4.3. Kötés-/varrattípus

8.4.4. Hozaganyag, gyártói vagy kereskedelmi megnevezés

8.4.7. Hőbevitel (ív energiája)

8.4.9. Közbenső hőmérséklet

8.4.10. Hidrogéntelenítő izzítás

8.5.1. Fedett ívű hegesztés

8.5.2. Huzalelektródás, védőgázos ívhegesztés

8.5.2.3. Az anyagátvitel módja

8.5.6. Gyökvédőgáz

9. A hegesztéstechnológia minősítésének jegyzőkönyve (WPQR)

Az ISO 15614-1:2017 változásai egyrészt a következő korábbi módosítások és helyesbítés beépítéséből adódnak:

ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008, ISO 15614-1:2004/Amd 2:2012 és Technical Corrigendum ISO 15614-1:2004/Cor. 1:2005.

Néhány jelentősebb változás például az alkalmazási terület kiterjesztése felrakó hegesztésre, valamint a teljes huzalelektródás, védőgázos ívhegesztésre (13-as eljárás) és a volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztésre (14-es eljárás). A 2004. évi kiadásban hivatkozott EN-szabványokat teljes körűen lecserélték nemzetközi szabványokra. Ezek jelentős része már magyar szabványként (MSZ EN ISO) is érvényes. Azonban az alapanyagok csoportosítására, fogalommeghatározásokra, útmutatókra érvényes ISO/TR-ek (műszaki jelentések) közül csak az ISO/TR 15608:2000 (Hegesztés. A fémek csoportosítási rendszerének irányelvei) volt bevezetve MSZ CR ISO 15608:2000 hivatkozási számmal, azonban ezt is vissza kellett vonni, mert megjelent az ISO/TR 15608:2017.

A csövek tompakötésében a különböző vizsgálatokhoz a próbatestek helyének meghatározása kiegészült a hegesztési iránnyal is. Megváltoztak és így átláthatóbbak lettek az érvényességi tartományok táblázatai. A huzalelektródás, védőgázos ívhegesztés (13-as eljárás) esetén a minősítés érvényessége szempontjából figyelembe kell venni azanyagátvitel módját is. A gyökoldalon alkalmazott védőgázra is van az érvényességi tartományra vonatkozó 1. és 2. szintű előírás. A szabvány kiegészült a hozaganyagok folyáshatár és szakítószilárdság szerinti osztályozási rendszerének megfelelő megnevezéseit tartalmazó melléklettel. Az EN ISO 15614-1:2017 tartalmazza a szabvány és a hatályos európai irányelvek közötti kapcsolatot leíró ZA és ZB mellékleteket is. A PED-re vonatkozó ZA melléklet csak a 2. szintű követelményeket nevezi meg olyan megoldásnak, amelyek teljesítése együtt jár annak vélelmezésével, hogy a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU (PED-) irányelv alapvető követelményei is teljesülnek. A ZB melléklet a 2014/29/EU (SPVD-) irányelv tekintetében viszont csupán a 9.A hegesztéstechnológia minősítésének jegyzőkönyve (WPQR) fejezetre hivatkozik.

Az MSZT mindkét szabvány esetén igyekszik megtalálni a lehetőséget magyar nyelvű változatuk mihamarabbi kiadására, amihez várja minden érdekelt szervezet hozzájárulását.

 

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

 

Szabó József

2017. augusztus 28.