Változások a takarmány-alapanyagok és az élelmezési termények szabályozásában

Az első ízben 2017. június elején az MSZT hírlevelében megjelent Új nemzeti szabványok a termények követelményeiről című cikk részletesen ismertette a gabonaágazatban közzétett új termékszabványokat és azok kapcsolatát a Magyar Élelmiszerkönyvvel. A következőkben azt mutatjuk be, hogy a kapcsolódó takarmány- és növényolajipar-ágazat közelmúltban megjelent nemzeti szabványai esetében milyen lépésekre lenne szükség a jogszabályi háttérrel való harmonizáció érdekében.

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény előírása alapján a szabványok alkalmazása önkéntes. A szabványosítás alapvető funkciója ugyanis a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítása, mely az Európai Unióban az egységes európai piac működésében kapott kiemelkedő szerepet. Ebből adódóan, ha valaki a szabványok előírásainál szigorúbb szabályozású terméket, szolgáltatást stb., vagy legalább azzal egyenértékű más megoldást szeretne nyújtani, megteheti, de ahhoz alaposan ismernie kell a területén érvényes szabványokat.

Ha pl. a Magyar Élelmiszerkönyv melléklete szabványra hivatkozik, akkor aszerint kell eljárni, vagy egy azzal egyenértékű megoldást kell alkalmazni, bizonyítva annak egyenértékűségét.

Ha egy szerződésben vagy egy megállapodásban a szerződő felek rögzítik, hogy valamely szabvány előírásait alkalmazzák, akkor az így hivatkozott szabvány a szerződés keretein belül kötelező. (Kivéve, ha példaként hivatkoznak rá. Ebben az esetben a szabványban megadott műszaki megoldás helyett más megoldás is alkalmazható, amely azzal legalább bizonyíthatóan egyenértékű.)

Az élelmezési termékek szabványainak átdolgozása (pl. MSZ 6342:1984 Rozs élelmezési és takarmányozási célra) és egyúttal a takarmányminőségű terményekkel kapcsolatos szabványok felülvizsgálatára azért volt szükség, mert az elmúlt 20-30 évben műszaki tartalmuk elavult. Az MSZT az illetékes műszaki bizottságának kezdeményezésére csaknem valamennyi, a takarmány területén addig érvényes termékszabványt visszavonta. E lépés folytatásaként a Szabványügyi Közlöny 2017. júniusi és júliusi számában meghirdetésre került az alábbi szabványok visszavonási szándéka:

 • MSZ 6326:1985 Zab
 • MSZ 6340:1985 Köles
 • MSZ 6372:1978 Árpa takarmányozási célra
 • MSZ 12540:1998 Morzsolt kukorica takarmányozási célra
 • MSZ 16891:1984 Extrahált szójadara
 • MSZ 16892:1984 Extrahált napraforgódara
 • MSZ 16893:1990 Extrahált repcedara
 • MSZ 16897:1988 Hőkezelt, teljes zsírtartalmú szójabab és szójatermékek takarmányozási célra
 • MSZ 17672:1984 Korpa takarmányozási célra
 • MSZ 17676:1984 Rizstakarmányliszt
 • MSZ 21340:1995 Állati eredetű takarmányok
 • MSZ-08-1362:1980 Édes csillagfürt ipari takarmánygyártás céljára

A visszavonásukkal kapcsolatban észrevételt nem érkezett, ezért az MSZT 2017. október 1-jén visszavonja azokat.

Jelenleg az EU nem kívánja európai szabványok szintjén szabályozni az élelmezési termékek és a takarmány-alapanyagok minőségi követelményeit, meghagyva a tagországok számára a szabályozás lehetőségét.

A takarmányfélékre vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 • a Bizottság 742/2010/EU rendelete (2010. augusztus 17.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1272/2009/EU rendelet módosításáról; és
 • a Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről.

A jogszabályi folytonosság biztosítása érdekében megoldást jelenthetne – az illetékes szabványosító műszaki bizottságok szakértői javaslatával összhangban –, pl. a Földművelésügyi Minisztérium által kidolgozott és felügyelt Magyar Takarmánykódex korszerűsítése.

A Magyar Élelmiszerkönyv magában foglalja többek között a feldolgozott élelmezési termékek követelményeit, ugyanakkor a malomipar és a növényolajipar alapanyagainak követelményeit több évtizedes, jól bevált gyakorlatnak megfelelően nemzeti szabványok szabályozzák.
Az MSZT/MB 602 Olajmagvak, állati és növényi zsírok és olajok nemzeti szabványosító műszaki bizottság szakértőinek aktív közreműködésével, több éves szakmai egyeztetést megelőzően, a nemzetgazdasági szempontból legfontosabb növényolajipari alapanyagokról a következő korszerűsített nemzeti szabványok jelentek meg:

A szabványok tartalma összhangba került a honosított európai vizsgálati szabványokkal, mely esetenként több mint 30 éves előzményszabványok termékkövetelményeinek módosítását indukálta. A következő tisztaságvizsgálati szabvány eredményezte a szabványok tartalmának legjelentősebb változását:

Ezen az úton továbbhaladva az MSZT megkezdte az MSZ 6380:1982 Szója ipari célra nemzeti szabvány korszerűsítését is. Az új szabvány a régi kiadáshoz képest a tervek szerint számos új paraméterrel fog kibővülni, ilyen pl. a GMO-mentesség, a szójabab nedvesség- és olajtartalma vagy az egészségre ártalmas tripszininhibitor-aktivitás határértéke. Az új paraméterek határértékeinek egyeztetését az illetékes műszaki bizottság (MSZT/MB 602) ősszel továbbfolytatja.

További tájékoztatás a cs.kurucz@mszt.hu e-mail-címen kapható.

Kurucz Csilla
2017. szeptember