Változások a szabványok nemzetközi osztályozási rendszerében (ICS)

 November 1-jétől érvénybe lépett, és már vásárlóink számára is használható a szabványok nemzetközi osztályozási rendszerének (ICS) hetedik, új kiadása.

A szabványok nemzetközi osztályozási rendszerét az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) dolgozta ki abból a célból, hogy megkönnyítse a kommunikációt és az információcserét a szabványosítás területén. Ezen belül az ICS célja, hogy szerkezetül szolgáljon a nemzetközi, a regionális és a nemzeti szabványok, valamint más hasonló dokumentumok katalógusaihoz, és alapja legyen a nemzetközi, a regionális és a nemzeti szabványok rendelési rendszerének.

Mivel az ICS-rendszert 2005 óta nem frissítették, így szükségessé vált a kereshetőség javítása a felhasználók érdekében. A legújabb frissítésben az ISO követni szeretné az ipar, tudomány és technológia új területein bekövetkezett változásokat. Az új ICS-kódok között megtalálhatjuk többek között a nanotechnológia, a vezetés és etika, a bio-tüzelőanyagok, az informatikai alkalmazások, az energiahatékonyság, a kalandturizmus, az orvostudomány területeit. Az 59.080.60 Padlóbevonó textilanyagok ICS-kód november 1-jétől megszűnt, a korábban idesorolt néhány szabványt átsorolták egyéb alcsoportok alá az új rendszerben.

Felhívjuk tisztelt tagjaink és vásárlóink figyelmét, hogy a változás révén a régebbi kiadású szabványok közül is sok szabvány ICS-kódja megváltozott a jobb kereshetőség érdekében! Tehát a kiadott szabványdokumentumon található ICS-kódok nem minden esetben egyeznek az informatikai rendszerben kereséshez használt kódokkal, a szabvány következő felülvizsgálatakor végrehajtott módosításig.

Az ICS kialakításáról és frissítéséről részletesen tájékozódhat még angol nyelven is az ISO kiadványából az alábbi hivatkozáson: http://www.iso.org/iso/international_classification_for_standards.pdf   

Kérdésekkel, változásokkal kapcsolatban, kérjük, keresse Krantz Domokos főosztályvezető-helyettest a Szabványosítási Titkárságon, a szabvtit@mszt.hu címen.

Krantz Domokos
2016. december