Változás a geotechnikai vizsgálatok szabványosításában

Közlemény az MSZT/MB 126 Különleges alapozások tevékenységi területéhez tartozó MSZE CEN ISO/TS 17892 és MSZ 14043 szabványsorozatról

A geotechnikai vizsgálatokat Magyarországon jelenleg az MSZE CEN ISO/TS 17892 „Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata"  és az MSZ 14043 „Talajmechanikai vizsgálatok" szabványsorozat szabályozza.

Az európai talajvizsgálati módszerek Magyarországon való mihamarabbi elterjedése érdekében az MSZT/MB 126 Különleges alapozások nemzeti szabványosító műszaki bizottság 2006 és 2010 folyamán bevezette a CEN/TC 341 Geotechnikai feltárások és vizsgálatok európai szabványosító műszaki bizottság által kidolgozott CEN ISO/TS 17892 műszaki előírássorozatot. E munka eredményeképpen a korábbi MSZ 14043 szabványsorozat alternatívájaként megjelentek ezen európai műszaki előírások magyar nyelvű változatai MSZE CEN ISO/TS előszabvány-sorozatként.

Azonban az európai szabványrendszerben a geotechnika területén alapvető változás vette kezdetét, melynek első lépéseként a CEN/TC 341 műszaki bizottság 2014. december 3-án megjelentette az

  • EN ISO 17892-1:2014 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom meghatározása (ISO 17892-1:2014), és az
  • EN ISO 17892-2:2014 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 2. rész: A térfogatsűrűség meghatározása (ISO 17892-2:2014) szabványokat.

E két szabvány megjelenésével egyidejűleg az ezek alapjául szolgáló CEN ISO/TS 17892-1 és CEN ISO/TS 17892-2 műszaki előírásokat visszavonták. Ezen változásokat követendő, az említett EN ISO szabványok 2015 júniusában esedékes magyarországi bevezetésekor az MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és MSZE CEN ISO/TS 17892-2 előszabványokat vissza kell vonni.

2014 folyamán az MSZT/MB 126 műszaki bizottság programba vette az MSZE CEN ISO/TS 17892 előszabvány-sorozat 2006-ban megjelentetett részeinek magyar nemzeti szabványként való megjelentetését, melyet a  magyar nemzeti előszabványok 5+3 éves érvényességi periódusának letelte tett indokolttá. A sorozat 2006-ban megjelent részei közül 2014 folyamán a -3, -4 és -12 részek MSZ CEN ISO/TS szabványként való megjelentetését tűzte ki a bizottság, melynek eredményeképpen az említett szabványok 2015. január 1-jén megjelentek, és ezzel egyidejűleg az MSZE CEN ISO/TS 17892-3, -4 és -12 előszabványok érvényüket vesztették. A -1 és -2 részek MSZ-ként való bevezetését a fent említett, várható EN ISO-ként való megjelenésük miatt nem vették programba. E két rész MSZ-ként való kiadása most, az EN ISO 17892-1 és -2 szabványok magyarországi bevezetésével fog megtörténni.

A CEN ISO/TS 17892 sorozat többi részének EN ISO szabvánnyá való átdolgozása még folyamatban van. A -3, -4, -5, és -6 részek előre láthatóan 2017 közepén és végén fognak megjelenni, azonban a -7, -8, -9, -10, -11 és -12 részek várható megjelenéséről még nincs információ.

Mivel Magyarországon az MSZE CEN ISO/TS 17892 sorozat -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 és -12 részei 2010-ben lettek bevezetve, így azok, az előszabványok 5+3 éves érvényességi periódusát figyelembe véve 2018-ig érvényben tarthatóak, azaz jelenleg nincs szükség az átdolgozásukra. A sorozat ezen tagjai az említett EN ISO 17892 szabványok 2017-es megjelenését követően MSZ EN ISO szabványként lesznek majd bevezetve.

Ezzel párhuzamosan az MSZT/MB 126 műszaki bizottság 2014 folyamán korszerűségi felülvizsgálat alá vonta az MSZ 14043 szabványsorozatot.  Az MSZ 14043 sorozat -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 részeivel kapcsolatban a bizottság azt a döntést hozta az átállás megkönnyítése érdekében, hogy ezeket, az MSZ CEN ISO/TS 17892-3, -4 és -12 szabványok közzétételétől számított 2 év múlva, tehát 2017. január 1-jei dátummal vonja vissza.

Jelen közleményünkben tehát az EN ISO 17892-1 és -2 2015 júniusában esedékes magyarországi bevezetéséről és az MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -2 ezzel egy időben esedékes visszavonásáról, illetve az MSZ CEN ISO/TS 17892-3, -4 és -12 2015. január 1-jei megjelenéséről tájékoztatjuk az olvasókat, továbbá az MSZ 14043 szabványsorozat -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 és -10 részének 2017. január 1-jére kitűzött visszavonására hívjuk fel a figyelmet.

Kondorosi Dóra
2015. február