Ünnepélyes okiratátadás a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.-t 2014-ben örömmel köszöntötte ügyfelei között a Magyar Szabványügyi Testület. A harkányi intézményben 2014 őszén sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kézikönyv követelményeinek megfelelő működést bizonyító tanúsítási eljárás. Ennek elismeréseként 2014. december 8-án ünnepélyes okiratátadás keretében Pónyai György, a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója elsőként gratulálva adta át Dr. Péter Ivánnak, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. főigazgatójának az MSZT és az IQNet (The International Certification Network) tanúsítási okiratait. 

Pónyai György (balról), az MSZT ügyvezető igazgatója átadja
az okiratokat Dr. Péter Ivánnak (jobbról), a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. főigazgatójának

A kórház rövid története

A hazai és nemzetközi viszonylatban is közkedvelt és méltán dicsért harkányi gyógyvíz felfedezése az 1820-as évek elejére tehető és Batthyány Antal nevéhez köthető, aki a Dráva menti birtokain lecsapolási munkálatokat végeztetett, melynek során véletlenszerűen bukkantak a feltörő forró vízre. A meleg víz fürdőként való első használatbavétele 1824-re tehető. A gyógyvíz igénybevételét akkor már orvosi javaslathoz kötötték. 1828-ban Batthyány Antal megépíttette a 28 szobás gyógyszállót – mely ma a kórház „A" épülete. 1955-ben a kórház közvetlen jogelődje, a Baranya Megyei Tanács Gyógyfürdőkórháza 120 ággyal vált alkalmassá betegei fogadására. A betegek számának növekedése, a hírnév és az elismertség, valamint a szakmai fejlődés igénye sürgetővé tette a fekvőbetegek kulturáltabb elhelyezését, valamint a diagnosztikai és a speciális terápiás kezelőhelyek kapacitásának bővítését is, így először további épületszárnyakkal bővült a kórház, majd 1986-ban megnyitották a nagy befogadóképességű modern balneológiai épületet, és 1990 elejére elkészült a kupolás medencecsarnok négy medencével. 1991-ben a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház a Pécsi Orvostudományi Egyetem oktató kórháza lett, majd 2005. október 15-én ünnepélyes keretek között felvette Zsigmondy Vilmos nevét.

A kórház célja, hogy minőségében és kínálatában az európai piacon versenyképes rehabilitációs és gondozó központtá fejlődjön. A mozgásszervi és a nőgyógyászati rehabilitáció, valamint a bőrgyógyászati gondozás szakterületén a harkányi gyógyvíz hatásossága klinikai szintű vizsgálatokkal igazolásra került. További feladatának tekinti a kutatások folytatását a Pécsi Tudományegyetem gyógyszertani kutatóintézetével közösen, a harkányi gyógyvíz hatásmechanizmusának feltárása érdekében.

Az intézet integrált irányítási rendszerének alkalmazási területe:

ISO 9001 esetén:          rehabilitációs fekvő- és járóbeteg-szakellátás és -gondozás
MEES esetén:              fekvőbeteg-ellátás folyamata, járóbeteg-szakellátás folyamata és a hozzá kapcsolódó általános diagnosztikai, vezetői és támogató folyamatok

Az integrált irányítási rendszer erősségei a következők:

 • a vezetőségi elkötelezettség igazoltsága a folyamatos fejlesztésben;
 • korszerű, az ellátást biztosító infrastruktúra a gyógyintézet egészére vonatkozóan;
 • betegigény kielégítése céljából végzett elemző tevékenységre hozott intézkedések, létszámbővítés;
 • a felkészült, magasan kvalifikált szakembergárda. A képzések, továbbképzések támogatása mint motiváció;
 • betegigények maximális figyelembevétele, beleértve az idegen nyelvi kommunikációt és a marketinget;
 • jól átgondolt elektronikus dokumentálás, komplex szabályzás az előíró dokumentumokban;
 • szakmai igényesség, melyet a saját készítésű protokollok alkalmazásával biztosítanak;
 • kiemelkedő minőségirányítási koordináció, a minőségirányításban részt vevő munkatársak felkészültsége, példaértékű elkötelezettsége;
 • a dietétikai oktatási tevékenység;
 • a gyógyintézet antibiotikum-politikája;
 • a diagnosztikus tevékenység átláthatósága és követhetősége;
 • a gyógyintézet területén fenntartott példaértékű rend és tisztaság.

Források: az MSZT 2014. évi auditjelentése, az intézet minőségirányítási kézikönyve, valamint honlapja: www.harkanykorhaz.hu.

Budapest, 2015. január