Újabb műszaki specifikációk az építési termékek veszélyesanyag-kibocsátásának korlátozására

Az MSZT 2017. november 30-ai szakmai fórumán műszaki specifikációk újabb csoportjának megjelenéséről adott tájékoztatást a veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése témakörében.


Az építési termékek károsanyag-kibocsátásának értékelése. Milyen hatásai lesznek az új európai szabványok megjelenésének?” címmel tartott fórumon a műszaki specifikációkat elkészítő CEN/TC 351 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése európai műszaki bizottság elnöke adott tájékoztatást a területen érdekelt részvevők számára, így első kézből juthattak információhoz. A szakmai fórumon elhangzott, hogy a műszaki bizottság folyamatosan dolgozik az új európai szabványok és műszaki specifikációk kiadásán, és ezek megjelenése hamarosan várható.

Idén augusztustól a következő 5 db CEN/TS vált elérhetővé:


CEN/TS 17195

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. A szervetlen anyagok kivonatainak elemzése

Construction products: Assessment of release of dangerous substances. Analysis of inorganic substances in eluates

CEN/TS 17196

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. Királyvizes feltárás a szervetlen anyagok utólagos elemzéséhez

Construction products: Assessment of release of dangerous substances. Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances

CEN/TS 17197

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. A szervetlen anyagok kivonatainak elemzése. Elemzés induktív csatolású plazmával. Optikai kibocsátási spektrometria (ICP-OES)

Construction products: Assessment of release of dangerous substances. Analysis of inorganic substances in digests and eluates. Analysis by Inductively Coupled Plasma. Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)

CEN/TS 17200

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. A szervetlen anyagok kivonatainak elemzése. Elemzés induktív csatolású plazmával. Tömegspektrometria (ICP-MS)

Construction products: Assessment of release of dangerous substances. Analysis of inorganic substances in digests and eluates. Analysis by Inductively Coupled Plasma. Mass Spectrometry (ICP-MS)

CEN/TS 17201

Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. Szervetlenanyag-tartalom. Módszerek a királyvizes kivonatok elemzésére

Construction products: Assessment of release of dangerous substances. Content of inorganic substances. Methods for analysis of aqua regia digests

Az építési termékekben lévő veszélyes anyagok kibocsátásának európai szinten egységesített formában történő értékelése nem régóta indult el, elsősorban a CPD és CPR által egységesített forgalomba hozatali rendszerrel párhuzamosan, azonban attól némiképp elmaradva. Az építési termékek egészségre és környezetre káros kibocsátását eddig is kellett ellenőrizni, és kellett erről nyilatkozni is. Eddig azonban nem álltak rendelkezésre a károsanyag-kibocsátás vizsgálatára európai szabványok, így tagállamonként eltérő módszereket alkalmaztak.

Azonban a CEN/TC 351 műszaki bizottság nem kívánta egy lépésben egységesíteni az eddigi különböző folyamatokat, hanem fokozatosan közelíteni kívánja az eljárásokat egymáshoz azzal, hogy az általános területen minden CEN-tagországban kötelezően bevezetendő szabványokat hoz létre, illetve megteremti a közös terminológiát. Ezt a célt szolgálják az MSZT által is bevezetett következő szabványok:

MSZ EN 16516:2018 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. A beltéri levegőbe való kibocsátás meghatározása
MSZ EN 16687:2015 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése. Terminológia

Az építési termékek veszélyesanyag-kibocsátásának vizsgálati és elemzési módszereit azonban egyelőre nem szabványként, hanem TS (technical specification – műszaki specifikáció) és TR (technical report – műszaki jelentés) formájában fogadta el a bizottság azzal a céllal, hogy ezek a sok esetben különböző eljárások Európa-szerte ismerté és elismerté váljanak, elkerülve, hogy olyan eljárások váljanak egyedül elfogadottá, amelyek egy adott országban nem bevettek.

A TS és TR formában történő bevezetés magával hozza, hogy ezeket a szabvány jellegű műszaki dokumentumokat csak abban az esetben vezetjük be a nemzeti szabványállományba, ha azt a gazdaság szereplői igénylik. Azonban nem érdemes figyelmen kívül hagyni a dokumentumokat, ugyanis ezek az Európa-szerte egységes vizsgálati eljárások alapját képezik majd a következő szabványkidolgozási folyamat végén, de az alkalmazásuk már most is előnyt jelenthet, különösen a nemzetközi piacon.

E szabványosítási területen egyelőre nincs állandó hazai műszaki bizottság, azonban megfelelő számú érdeklődő esetén célszerű lehet műszaki bizottság létrehozása, ugyanis a veszélyes anyagok kibocsátása egyre fontosabbá válik a globálisan egyre szennyezettebb környezetünkben.

Érdeklődés esetén, a műszaki dokumentumok angol vagy magyar nyelven történő bevezetésével kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

A műszaki specifikációk megvásárolhatóak az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetőek a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Bernáth Csaba
2018. október