Új szabványok az épületek energetikai teljesítőképessége (EPB) területén

2010-ben az Európai Bizottságtól kapott M/480 szabványosítási megbízás alapján a CEN-CENELEC (európai szabványosító szervezetek) szabványokat dolgozott/dolgoz ki az épületek energiahatékonyságára és az épületek integrált energiahatékonyságának számítási módszereire, összhangban az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvvel.

A mandátum értelmében a CEN-CENELEC célja egy módszeres, letisztult, átfogó szabványcsomag kialakítása az érdekeltek számára, a CEN-tagtestületein belül és kívül.

Az energiahatékonyság optimalizálása az egész világon fontos stratégiai cél, ezért a terület folyamatos fejlesztés alatt áll. Az elmúlt évek munkálatainak köszönhetően 2017-ben számos, az épületek energiahatékonyságával kapcsolatos európai szabvány készült.

Az új szabványokat elsősorban a CEN/TC 228 Fűtési rendszerek és vízalapú hűtési rendszerek épületekben, a CEN/TC 247 Épületautomatizálás, szabályozás és épületmenedzsment, valamint a CEN/TC 156 Épületek szellőzése műszaki bizottságok dolgozták ki.

A területen megjelent szabványok döntő többségét két szabványsorozat teszi ki, az egyik az MSZ EN 15316 Épületek energetikai teljesítőképessége. A rendszer energetikai követelményeinek és hatékonyságának számítási módszere, amelynek részeit korszerűsítették.

A másik egy teljesen új szabványsorozat; az MSZ EN 16798 Épületek energetikai teljesítőképessége. Épületek szellőztetése. Az MSZ EN 16798-5-1:2017 Számítási módszerek a szellőztetési és légkondicionáló rendszerek energetikai követelményeihez. 1. módszer: Elosztás és termelés 2017. október 1-jén jelent meg nemzeti szabványként angol nyelven. A szabványsorozat további részei várhatóan még az idén bevezetésre kerülnek.

A szabványok magyar nyelvű bevezetésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendlőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Palkovics Mihály
2017. október