Új szabványok az aszfaltkeverékek területén: folytatódik az MSZ EN 12697 szabványsorozat magyar nyelvű változatainak elkészítése

Az MSZT 2017. április 1-jén és május 1-jén az MSZ EN 12697 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei szabványsorozat újabb 4 részének magyar nyelvű változatát tette közzé.

Az MSZT/MB 132 Útépítési anyagok műszaki bizottság az UTLAB, Magyar Út-, Híd- és Mélyépítő Laboratóriumok Szövetsége támogatásának köszönhetően több aszfaltvizsgálati szabvány magyar nyelvű változatának elkészítését vette napirendbe. Ezek közül az alábbiak jelentek meg 2017. április 1-jén és május 1-jén:

MSZ EN 12697-3:2013 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 3. rész: A bitumen visszanyerése: forgó bepárló
A szabvány az oldható bitumen, utak, repülőterek vagy hasonló pályaszerkezetek aszfaltkeverékeiből történő, további vizsgálatra alkalmas visszanyerésének vizsgálati módszerét írja le. A vizsgálatot mind laza, mind tömörített aszfalton el lehet végezni. Az eljárás az útépítési bitumenek visszanyerésére alkalmas, amely anyagokra ez az európai szabvány a referencia-módszer. A lepárlóoszlopos eljárás (lásd az EN 12697-4-et) az illékony anyagot tartalmazó keverékek, például a hígított bitumenes keverékek referencia-módszere.

MSZ EN 12697-26:2012 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 26. rész: Merevség
A szabvány az aszfaltkeverékek merevségének meghatározási módszereit írja elő választható vizsgálati eljárásokkal, beleértve a hajlítóvizsgálatokat, a közvetlen húzó- és a hasító-húzó vizsgálatokat. Az eljárást aszfaltkeverékek merevség szerinti osztályozására lehet alkalmazni, amely tájékoztat a pályaszerkezetben nyújtott relatív teljesítményről, azért, hogy adatot lehessen kapni az anyag szerkezeti viselkedésének értékelésére az útban, és a vizsgálati adatok aszfaltkeverékekre vonatkozó előírások szerinti értékeléséhez. Az adott vizsgálati eljárás megválasztásához az aszfaltkeverékekre vonatkozó termékszabványokban meghatározott követelményeket célszerű figyelembe venni.

MSZ EN 12697-34:2012Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 34. rész: Marshall-vizsgálat
A szabvány vizsgálati módszert ír elő az EN 12697-35 szerint kevert aszfaltkeverékből az EN 12697-30 döngölős tömörítő vizsgálati módszerének alkalmazásával készült próbatestek stabilitásának, folyási értékének és Marshall-hányadosának meghatározására. Használata a folytonos szemeloszlású aszfaltbetonokra és az érdesített homokaszfaltra korlátozódik.

MSZ EN 12697-39:2012 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 39. rész: Izzításos kötőanyag-tartalom
A szabvány az aszfaltkeverék-minták kötőanyag-tartalmának meghatározására izzításos vizsgálati módszert ír le. Mint ilyen, a kötőanyag oldószerekkel való kivonása hagyományosabb módszerének egyik alternatívája. A módszer alkalmazható a keverék összetételének értékelésére, mivel a visszamaradó kőanyaghalmaz felhasználható a kőanyaghalmaz szemmegoszlásának és sűrűségének meghatározására, amennyiben az elért hőmérsékleten nem túlzottan töredeznek szét a kőanyaghalmazszemek. Az eredmények felhasználhatók a folyamatirányításhoz, vagy a keverékek megfelelőségi vizsgálatának ellenőrzéséhez. A vizsgálati módszer egyaránt alkalmas nem modifikált és modifikált kötőanyagokat tartalmazó keverékek elemzésére, mivel azt mindegyik vizsgált keverékre kalibrálni kell, ha a kalibrálást a keverékeken végezzük.

A szabványok megvásárolhatóak az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetőek a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2017. május