Új szabványok az aszfaltkeverékek területén: jelentős változások a termékszabványok és a vizsgálati szabványok körében

Az MSZT 2016. november 1-jén összesen 15 olyan szabványt vezetett be, amelyet a CEN/TC 227 Útépítési anyagok műszaki bizottság dolgozott ki: Az MSZ EN 13108 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások szabványsorozat 11 részének korszerűsített változatát angol nyelven, illetve az MSZ EN 12697 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei szabványsorozat 4 részét magyar nyelven.

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. november 1-jén vezette be Magyarországon a teljes MSZ EN 13108 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások szabványsorozat korszerűsített változatát. A szabványsorozat korábbi 1–8. része még a 2013. július 1-ig hatályos 89/106/EGK irányelv (CPD) alapján határozta meg a különböző tipusú aszfaltkeverékekre vontakozó anyagelőírásokat, így a korszerűsített változatok elkészítésének legfőbb célja az volt, hogy elkészüljenek az 305/2011/EU rendeletnek (CPR) megfelelő forgalomba hozatali szabályok.

E cél érdekében a szabványsorozat 1–8. részeinek korszerűsítését, illetve az új elemként bevezetett 9. részt a CEN az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében az M/124 mandátum alapján dolgozta ki. A CEN szándéka szerint ezen szabványok ún. harmonizált szabványokként kerülnek bevezetésre, azaz várományosan megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) is, amely azonban ezidáig még nem történt meg. Ennek meglelelően az 1–9. részek tartalmaznak ZA mellékletet, amelyek a CPR-rendeletnek megfelelő CE jelölés és teljesítménynyilatkozat (DoP) kötelező tartalmáról adnak tájékoztatást.

Fontos információ, hogy a szabványsorozat minden korábbi tagja (1–8., 20. és 21. rész) a korszerűsített változat bevezetésével párhuzamosan nem kerül visszavonásra, arra csak 2018. április 1-jén kerül sor, annak érdekében, hogy a szakma fokozatosan ismerje meg és álljon át az új előrásokra.

Az MSZT/MB 132 Útépítési anyagok műszaki bizottság az UTLAB, Magyar Út-, Híd- és Mélyépítő Laboratóriumok Szövetsége támogatásának köszönhetően a 2016. év során több aszfaltvizsgálati szabvány magyar nyelvű változatának elkészítését vette napirendbe. Ezek közül az alábbiak jelentek meg 2016. november 1-jén:

MSZ EN 12697-1:2012 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 1. rész: Oldhatókötőanyag-tartalom

Ez az európai szabvány az aszfaltkeverékek többféle vizsgálati módszerét írja le, amelyekkel az aszfaltkeverékek kötőanyag-tartalma meghatározható. A mellékletek egyszerűsítik a választást a vizsgálati módszerek között és leírják a választható eszközöket, amelyekkel a különböző laboratóriumok egymással összevethető eredményeket adhatnak meg polimerrel modifikált kötőanyagot tartalmazó vagy anélküli keverékekek esetén.

MSZ EN 12697-6:2012 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 6. rész: Aszfalt próbatestek testsűrűségének meghatározása

Ez az európai szabvány vizsgálati módszereket ír le a tömörített aszfalt próbatest testsűrűségének meghatározására. A szabvány a következő négy eljárást írja le: száraz (nagyon zárt felületű próbatestek); száraz felület (SSD), (zárt felületű próbatestek); bevont próbatest (durva felületű próbatestek); méretek alapján (szabályos felületű próbatestek).

MSZ EN 12697-24:2013 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 24. rész: Fáradási ellenállás

Ez az európai szabvány az aszfaltkeverékek fáradásának jellemzésére ír le alternatív vizsgálatokat, közöttük hajlító-, húzó- és hasító-húzó vizsgálatokat. Az eljárás alkalmazható: a) az aszfaltkeverékek besorolására a fáradási ellenállásuk alapján; b) a keverékek pályaszerkezetben tanúsított relatív teljesítményének jellemzésére; c) adatok gyűjtésére az út szerkezeti viselkedésének becsléséhez; és d) a vizsgálati eredmények aszfaltkeverékek előírásai szerinti megítéléséhez.

MSZ EN 12697-30:2012 Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei. 30. rész: Próbatest készítése döngölővel

Ez az európai szabvány módszereket ír le a próbatestek készítésére aszfaltkeverékekből, formában, döngölővel. Az ilyen próbatesteket ezután a testsűrűség és más technológiai jellemzők, pl. Marshall-stabilitás és -folyás, meghatározására lehet felhasználni.

A szabványok megvásárolhatóak az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetőek a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Érdeklődés esetén, a magyar nyelvű bevezetés támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen: szabvtit@mszt.hu

Bernáth Csaba
2016. december