Új nemzetközi szabvány készül a fogyatékkal élők segédeszközeinek vizsgálatára

A WHO fogyatékkal élőkről készült jelentése megállapítja, hogy a világon több mint egy milliárd ember él valamilyen fogyatékossággal, közöttük 200 millió jelentős nehézségekkel küzd. A segédeszközök konkrét megoldást jelenthetnek ezeknek az embereknek, reményt adva egy jobb életre.

A CEN/TC 293 Fogyatékkal élő személyek segédeszközei európai műszaki bizottság célja, hogy az általa kidolgozott szabványokkal segítse a hátrányok csökkentését. A bizottság nemrég vette programba az általános követelményeket és vizsgálati módszereket előíró prEN ISO 21856-ot, amelyet az ISO/TC 173 Segédeszközök nemzetközi műszaki bizottsággal együttműködésben fog kidolgozni.

A prEN ISO 21856 a fogyatékkal élő személyeknek azokra a segédeszközeire vonatkozó általános követelményeket és vizsgálati módszereket határozza meg, amelyek a 93/42/EGK EU-irányelvvel összhangban orvostechnikai eszköznek minősülnek. Nem alkalmazható azokra a segédeszközökre, amelyek rendeltetésük szerint gyógyszereket is felhasználnak. Ha léteznek más európai szabványok bizonyos segédeszközökre, akkor ott azok a szabványok érvényesek, azonban e szabvány néhány követelménye továbbra is alkalmazható, és figyelembe vehető. Megjegyzendő, hogy az EN ISO 9999:2016 Fogyatékkal élő személyek segédeszközei. Osztályozás és terminológia szabványban felsoroltak nem mindegyike számít orvostechnikai eszköznek. A szerződő felek megfontolhatják, hogy ezt a szabványt vagy annak egyes részeit alkalmazzák-e azokra segédeszközökre is, amelyek a 93/42/EGK EU-irányelv szerint nem tartoznak az orvostechnikai eszközök körébe.

Az EN ISO 21856 szabvány megjelenése 2021-re várható és az MSZ EN 12182 helyébe lép.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Forrás: A CEN honlapja

Czimer Gáborné
2018. július