Új nemzeti szabványok a termények követelményeiről

2017. június 1-jén az MSZT/MB 604 Gabona nemzeti szabványosító műszaki bizottság szakértőinek aktív közreműködésével, többéves szakmai egyeztetést megelőzően, a következő nemzeti szabványoknak korszerűsített kiadása jelent meg:

MSZ 6180:2017 Kukorica malomipari felhasználási célra
MSZ 6342:2017 Rozs élelmezési célra
MSZ 6383:2017 Búza és durumbúza élelmezési célra

Továbbá új kiadásként a következő nemzeti szabványok jelentek meg, amelyek célja ezen élelmezési termékek piacra jutásának segítése:

MSZ 6193:2017 Tönkölybúza élelmezési célra
MSZ 6252:2017 Tritikálé élelmezési célra
MSZ 6273:2017 Cirok élelmezési célra.

A szabványkidolgozások során figyelembe kellett vennünk az európai szabályozás és az érvényes magyar szabványok követelményeit, melyek a következők:

  • a Bizottság 742/2010/EU rendelete (2010. augusztus 17.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1272/2009/EU rendelet módosításáról;
  • MSZ EN 15587:2008+A1:2014 Gabona és gabonatermékek. Az idegenanyag-tartalom meghatározása búzában (Triticum aestivum L.), durumbúzában (Triticum durum Desf.), rozsban (Secale cereale L.) és takarmányárpában (Hordeum vulgare L.);
  • MSZ EN 16378:2013 Gabonafélék. A szennyezőanyag-tartalom meghatározása kukoricában (Zea mays, L.) és cirokban (Sorghum bicolor, L.).

Fontos tudni, hogy a régi tisztaságvizsgálati szabványt (MSZ 6367-2:2001 Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Tisztaságmeghatározás) és az egyéb gabonavizsgálati módszereket új európai szabványok és módszerek váltották fel. A szabványok az élelmiszerlánc szereplői közül főként a termelőknek, a kereskedőknek, a malomiparnak és a hatóságoknak nyújtanak segítséget, mivel az élelmezési gabonafélék és álgabonafélék minimális minőségi követelményeit tartalmazzák. A Magyar Élelmiszerkönyv 2-201 számú, Malomipari termékek című irányelvének új kiadása is ezen nemzeti szabványokra fog hivatkozni.

A bizottságokban folyó szabványosítási munkáról további információt a cs.kurucz@mszt.hu e-mail-címen kaphat.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Kurucz Csilla
2017. június