Új nemzeti szabványosító műszaki bizottság megalakítása az energiairányítás és az energiahatékonyság területén


Az energetikai szakterületen nagyarányú nemzetközi és európai szabványkidolgozási munka vette kezdetét, melynek főbb témái az energiahatékonyság, az energiaauditok és az energiairányítási rendszerek. Az új bizottság tevékenységi körét alkotó nemzetközi és európai szabványok és tervezetek a következő linkekre kattintva tekinthetők meg:

ISO/TC 301               Energiairányítás és energiamegtakarítások (Energy management and energy savings)
CEN/CLC/JWG 1    Energiaauditok (Energy audits)
CEN/CLC/JWG3      Energiairányítás és kapcsolódó szolgáltatások. Általános követelmények és minősítő eljárások (Energy Management and related services. General requirements and qualification procedures)
CEN/CLC/JWG4      Energiahatékonyság és megtakarítási számítások (Energy efficiency and saving calculation)

Mivel ezen a szakterületen még nem alakult meg a nemzeti műszaki bizottság az érdekelt szervezetek, gazdasági szereplők képviselőiből, így nincs olyan szakértő testület, amely ezeknek a nemzetközi és európai bizottságok által kidolgozott szabványoknak a nemzeti bevezetésével, a magyar terminológia kialakításával, a készülőben lévő európai és nemzetközi szabványtervezeteknek a véleményezésével, a nemzetközi és európai bizottságokban a magyar érdekek képviseletével foglalkozhatna.

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv szerint az „energetikai audit rendszeres elvégeztetését kötelezővé kell tenni a nagyvállalatok számára, mivel ezzel jelentős energiamegtakarítás érhető el. Az energetikai auditok során figyelembe kell venni a vonatkozó európai szabványokat – ilyen például az EN ISO 50001 (energiagazdálkodási rendszerek) vagy az EN 16247-1 (energetikai auditok)…". Az MSZT az irányelvnek való megfelelést segíti azzal, hogy ­– az érdekelt szervezetekkel összefogva – magyar nyelven kiadja az érintett szabványokat. Mivel az irányelvnek való megfelelés bizonyításához további európai szabványok is rendelkezésre állnak (pl. az EN ISO/IEC 13273-1:2016 és az EN ISO/IEC 13273-1:2016 a közös nemzetközi terminológiáról), illetve folyik az EN ISO 50001:2011 korszerűsítése (ISO/CD 50001), az új bizottság egyik feladata ezek magyar nyelvű bevezetése lesz.

Az energiairányítás és energiahatékonyság szakterületével foglalkozó műszaki bizottság tagságának kell majd konszenzussal meghatározni a nemzetközi szabványtervezetekre vonatkozó magyar álláspontot és elfogadni a bevezetett európai szabványok magyar nyelvű változatait. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére alkalmas tagságú bizottságot kell alakítani, hozzátéve, hogy a bizottság tagjai élvezhetik azokat az előnyöket, amelyek a munkájukra vonatkozó nemzetközi/európai szabványtervezetek korai megismeréséből, a szabványok magyar változatának egyeztetéséből fakadnak.

Az új bizottság első ülésén megválasztja elnökét, elnökhelyettesét, elfogadja működési rendjét és munkaprogramját. Ez utóbbihoz szükséges, hogy a bizottság tagjai rangsorolják, mely szabványok magyar nyelvű bevezetését tartják fontosnak, és a bevezetéshez segítsenek előteremteni a szükséges erőforrásokat. Az MSZT-nek a szabványok magyar nyelvű bevezetéséhez állami források nem – európai források is csak korlátozottan – állnak rendelkezésére. A honosításhoz ezért elengedhetetlen a gazdasági szereplők támogatása.

Az új bizottság megalakulásához várjuk az érdekelt és felkészült szervezetek jelentkezését a g.czimer@mszt.hu e-mail-címen. 

Czimer Gáborné
2017. május