Új játszótéri szabványok
– az EN 1176 szabványsorozat változása –

2017. október közepén az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) kiadta az EN 1176 szabványsorozat -1, -2, -3, -4 és -6 részeinek korszerűsített új kiadását.

A szabványokat 2018. május 1-ig kell a Magyar Szabványügyi Testületnek (MSZT-nek) nemzeti szabványként (MSZ EN) meghirdetnie a Szabványügyi Közlönyben. A korábbi kiadások és az új kiadások 2018. október 31-ig párhuzamosan fognak élni érvényes nemzeti szabványként, segítve ezzel az új kiadású szabványokra való átállást, melyek a következők:

EN 1176-1:2017 
Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

EN 1176-2:2017 
Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

EN 1176-3:2017 
Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

EN 1176-4:2017 
Játszótéri eszközök és talajok. 4. rész: A kötélpályák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

EN 1176-6:2017
Játszótéri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

Az egyes szabványokkal együtt kell alkalmazni/értelmezni a következő szabványokat és szabvány jellegű dokumentumokat is:

MSZ EN 1177                        Ütéscsillapító játszótéri talajok. A kritikus esésmagasság meghatározása

CEN/TR 16467:2013            Minden gyermek számára hozzáférhető játszótéri eszközök

CEN/TR 16598:2014            Az EN 1176-tal kapcsolatos elemzések gyűjteménye. Követelmények

CEN/TR 16396:2012           Játszótéri eszközök gyermekek számára. Az EN 1176:2008 és annak részeit érintő értelmezési kérelmekre adott válaszok

CEN/TR 16879:2016            A játszótér és egyéb szabadidős létesítmények elhelyezése. Tanácsok a tájolásra és az elkülönítésre

A szabványsorozat előző 2008-as kiadásához képest kiadott főbb változtatásokat az új kiadások európai előszava minden esetben tartalmazza.

A Magyar Szabványügyi Testület mindent megtesz annak érdekében, hogy e – gyermekek biztonságát érintő – szabványok hivatalos magyar nyelvű változatát elkészítse. A szabványsorozat magyar nyelvű bevezetésének támogatása érdekében keresse munkatársainkat a szabvtit@mszt.hu  e-mail-címen.

A szabványok és a szabvány jellegű dokumentumok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

 Csík Gabriella
2017. november