Új irányelvek a tűzjelző berendezések tervezéséhez, kivitelezéséhez, létesítéséhez, üzembe helyezéséhez, használatához és karbantartásához

Európában már számos különböző szervezet tett közzé iránymutatásokat és szabályzatokat a tűzjelző rendszerek tervezésére, kivitelezésére, telepítésére, üzembe helyezésére, használatára és karbantartására vonatkozóan. Ezeknek az eltérő előírásoknak a gyakorlati összehangolása céljából a CEN tavaly közzétette a CEN/TS 54-14 műszaki specifikáció átdolgozott kiadását, melyet a Magyar Szabványügyi Testület 2019. március 1-jén vezetett be nemzeti szabványként, MSZ CEN/TS 54-14:2019 Tűzjelző berendezések. 14. rész: Irányelvek a tervezéshez, kivitelezéshez, létesítéshez, üzembe helyezéshez, használathoz és karbantartáshoz címmel.

Ez a dokumentum iránymutatásokat tartalmaz az automatikus tűzjelző rendszerek használatához az épületekben és azok körül, amely kiterjed a tervezésre, telepítésre, üzembe helyezésre, használatra és karbantartásra, és magukban foglalják az élet és/vagy a vagyon védelmére szánt rendszereket is.

Tűz esetén a rendszerek képesek lehetnek arra, hogy jeleket adjanak a kiegészítő berendezések (pl. tűzoltó rendszerek) működésének megkezdéséhez és egyéb óvintézkedésekhez (például a gépek leállítása vagy a riasztások továbbítása). Ezek az iránymutatások nem fedik le a kiegészítő szolgáltatásokat vagy a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő áramköröket, és nem terjednek ki a tűzjelző funkciókat más, nem tűzjelző funkciókkal kombináló rendszerekre.

Ezeket az iránymutatásokat megfelelően képzett személyeknek kell alkalmazniuk, ugyanakkor útmutatást adnak a tűzjelző rendszert vásárló vagy használó más személyek részére is.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével vagy az MSZT webáruházában.

Az MSZT/MB 815 Tűzjelzők nemzeti műszaki bizottság szeretné mihamarabb elkészíteni e műszaki specifikáció magyar nyelvű kiadását, amelyhez szükséges a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása. A szabvány magyar nyelvű változatának támogatása érdekében keresse munkatársainkat a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.

2019. április
Nagy Gábor