Új európai szabványosítási tervek az élelmiszer és mezőgazdaság témaköréből

A környezeti hatások és az európai jogi szabályozás igényei miatt az Európai Szabványügyi Szervezetnek (CEN) egyre nagyobb figyelmet kell fordítania az élelmiszerek, az élelmiszer-biztonság és az ezekhez kötődő fogyasztói egészségvédelem szakterületére. Ennek szellemében az európai szabványosító műszaki bizottságok a növényvédőszer-maradékok, a mikotoxin, a mikrobiológiai szennyeződések, a Hepatitis A és a norovírus kimutatására/elemzésére, az étrend-kiegészítők és sportélelmiszerek fejlesztése és gyártása követelményeinek meghatározására dolgoznak ki európai szabványokat. Ezek a szabványok egyaránt segítik majd az élelmiszer-vizsgáló cégek, a gyártók és az ellenőrző hatóságok tevékenységét, illetve zökkenőmentes együttműködését.

Számos szabvány kiadására/megjelentetésére az Európai Bizottság ad megbízást a CEN-nek, mivel ezeknek a szabványoknak jelentős szerepet szánnak a releváns európai jogszabályok megalkotásakor. A készülő EU-szabályozás miatt 2019-ben a szabványosítás egyik új, kiemelt szakterülete a növényi biostimulánsok témaköre lesz. A CEN az esetek túlnyomó többségében (70%) a Nemzetközi Szabványügyi Szervezettel (ISO) közösen dolgozza ki a szabványokat.

Ebben az évben a CEN/TC 275 Élelmiszer-elemzés. Horizontális módszerek műszaki bizottság folytatja a különféle növényfajták és anyagok validált elemzőmódszereinek szabványosítását. A tavaly megkezdett egyik legfontosabb projektet követően idén elkészül a QuEChERs-hez kapcsolódó szabvány (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe, azaz „gyors, könnyű, olcsó, hatékony, robusztus és biztonságos”). Ez egy moduláris, horizontális, széles körben alkalmazható módszer a növényvédőszer-maradékok kimutatására az élelmiszerekben. A bizottság által nemrégiben felülvizsgált CEN műszaki specifikáció (CEN/TS 17061) támogatja a különféle szabványokat a növényvédőszer-maradékok és szennyeződések meghatározásában, többek között az EN 15662-t, melyet a Magyar Szabványügyi Testület is közzétett:

  • MSZ EN 15662:2018 Növényi eredetű élelmiszerek. Peszticid szermaradékok meghatározásának multimódszere acetonitriles extrakciót/szétválasztást és diszperziós SPE-tisztítást követő GC- és LC-alapú vizsgálattal. Moduláris QuEChERS-módszer.

A műszaki bizottság, az EU M/520 számú mandátumának eleget téve számos, az élelmiszerekben található ártalmas mikotoxin elemzésével foglalkozó szabványt is ki fog dolgozni. Az együttműködés az ISO-val tovább folytatódik, melynek eredményeképp az EN ISO 16140 szabványsorozat újabb részei fognak megjelenni, amelyek a mikrobiológiai szennyeződések mérésének és kimutatásának mikrobiológiai módszereivel foglalkoznak.

A sorozat eddig megjelent részeit angol nyelven szintén kiadta az MSZT:

  • MSZ EN ISO 16140-1:2016 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A módszervalidálás. 1. rész: Szakszótár (ISO 16140-1:2016);
  • MSZ EN ISO 16140-2:2016 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A módszervalidálás. 2. rész: A választható (saját) módszerek validálásának protokollja a referencia-módszerekkel szemben (ISO 16140-2:2016).

A Magyarországon már hozzáférhető MSZ EN ISO 15216-1:2017Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Hepatitis A és a norovírus meghatározására valós idejű RT-PCR-rel. 1. rész: Mennyiségi meghatározási módszer (ISO 15216-1:2017) szabványsorozat második részének (EN ISO 15216-2 A kimutatás módszere) felülvizsgálata is várható a közeljövőben.

Idén egy CWA (Workshop Agreement – munkaértekezleti megállapodás) is várható, az európai papír- és kartonértéklánc jelenlegi szabványhiányosságai és sürgős szabványigényei feltérképezése céljából.

2019-ben, a nemrégiben alakult CEN/TC 453 Doppingmentes étrend-kiegészítők és sportélelmiszerek műszaki bizottság az étrend-kiegészítők és a sportélelmiszerek fejlesztésének és gyártásának követelményeit meghatározó szabvány kidolgozását tűzte ki célul, mely meghatározza a helyes gyakorlat kereteit annak érdekében, hogy tiltott anyagok ne kerülhessenek a piacra szánt, feldolgozott termékekbe.
A készülő, műtrágyákra vonatkozó, új EU-szabályozás szabványokkal való támogatása érdekében a CEN/TC 455 Növényi biostimulánsok bizottság a következő műszaki bizottságokkal közösen folytatja előkészítő munkáját: CEN/TC 223 Talajjavítók és táptalaj, CEN/TC 260 Műtrágyák és meszezőanyagok, CEN/TC 444 Vizsgálati módszerek a szilárd mátrixok környezeti jellemzéséhez, ISO/TC 134 Műtrágyák és talajjavítók.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével vagy az MSZT webáruházában.

Zajdon Anna
2019. március