2015 szeptemberében megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani:

 • 2015 szeptemberében a következő környezetvédelemmel kapcsolatos új jogszabályok jelentek meg:
  • 264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
   a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
   Hatályos: 2015. 09. 15.
  • 52/2015. (IX. 18.) NFM rendelet
   a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A" és „B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
   Hatályos: 2015. 09. 26.
  • 53/2015. (IX. 18.) NFM rendelet
   a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról
   Hatályos: 2015. 09. 26.
  • 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
   egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
   Hatályos: 2015. 09. 09.
  • 49/2015. (IX. 8.) BM rendelet
   egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
   Hatályos: 2015. 09. 13.
  • 2015. évi CXL. törvény
   egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
   Hatályos: 2015. 09. 08., 2015. 09. 15.
 • 2015 szeptemberében következő környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok módosultak:
  • 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
   a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról
   Módosítja: 52/2015. (IX. 18.) NFM r.
   Hatályos: 2015. 09. 26.
  • 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet
   a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
   Módosítja: 53/2015. (IX. 18.) NFM r.
   Hatályos: 2015. 09. 26.
  • 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
   a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
   Módosítja: 264/2015. (IX. 14.) Korm. r.
   Hatályos: 2015. 09. 15.
  • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
   a felszín alatti vizek védelméről
   Módosítja: 248/2015. (IX. 8.) Korm. r.
   Hatályos: 2015. 09. 09.
  • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
   a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
   Módosítja: 248/2015. (IX. 8.) Korm. r.
   Hatályos: 2015. 09. 09.
  • 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
   a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
   Módosítja: 49/2015. (IX. 8.) BM r.
   Hatályos: 2015. 09. 13.
  • 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
   a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
   Módosítja: 49/2015. (IX. 8.) BM r.
   Hatályos: 2015. 09. 13.
  • 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet
   a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
   Módosítja: 49/2015. (IX. 8.) BM r.
   Hatályos: 2015. 09. 13.
  • 1995. évi LIII. törvény
   a környezet védelmének általános szabályairól
   Módosítja: 2015. évi CXL. tv.
   Hatályos: 2015. 09. 08.

Környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2015. október