Új CENELEC-szabványok az elektromágneses terek hatásainak korlátozására

Az elmúlt évtizedekben a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre nagyobb mértékben vagyunk kitéve a különböző forrásokból (mobiltelefonok, műsorszóró antennák stb.) származó elektromágneses terek hatásainak. Ezek mérésére és korlátozására a CENELEC TC 106X Elektromágneses terek emberi környezetben műszaki bizottság az elmúlt hónapokban számos új és korszerűsített szabványt tett közzé, melyek alkalmazása növeli az eszközök/berendezések felhasználóinak védelmét, és segíti a gyártókat a termékeikre vonatkozó európai irányelvek követelményeinek való megfelelőség igazolásában.

Az alábbiakban felsorolt szabványok közzététele egy jelentős előrelépés ebben az ágazatban, a felhasználókat érő elektromágneses terek káros hatásaival szembeni védelme szempontjából:

MSZ EN 50527-1:2017

Eljárás az aktív beültethető orvostechnikai eszközökkel élő, elektromágneses tereknek kitett dolgozók expozíciójának értékelésére. 1. rész: Általános előírások

MSZ EN 50527-2-1:2017

Eljárás az aktív beültethető orvostechnikai eszközökkel élő, elektromágneses tereknek kitett dolgozók expozíciójának értékelésére. 2-1. rész: Egyedi értékelés szívritmus-szabályozókkal élő dolgozók esetén

MSZ EN 50647:2017

Alapszabvány a villamos energiát előállító, átvivő és elosztó berendezésektől és létesítményektől származó villamos és mágneses tereknek kitett munkavállalók expozíciójának kiértékeléséhez

MSZ EN 50360:2018

Vezeték nélküli kommunikációs eszközök termékszabványa az elektromágneses terek emberi expozíciója alapkorlátainak és expozíciós határértékeinek való megfelelőség bizonyítására a 300 MHz-től 6 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban: fül közelében használt eszközök

MSZ EN 50364:2018

Termékszabvány a 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektronikus termékfelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből származó elektromágneses terek emberi expozíciójának meghatározásához

MSZ EN 50385:2018

Termékszabvány a bázisállomások berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses tere expozíciós határértékeinek való megfelelősége igazolására (110 MHz – 100 GHz), forgalomba hozatalkor

MSZ EN 50401:2018

Termékszabvány a bázisállomások berendezéseinek a rádiófrekvenciás elektromágneses tere expozíciós határértékeinek való megfelelősége igazolására (110 MHz – 100 GHz), üzembe helyezéskor

MSZ EN 50566:2018

Vezeték nélküli kommunikációs eszközök termékszabványa az elektromágneses terek emberi expozíciója alapkorlátainak és expozíciós határértékeinek való megfelelőség bizonyítására a 30 MHz-től 6 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban: kézben tartott és az emberi test közvetlen közelében a testre helyezett eszközök

MSZ EN 50663:2018

Termékfőcsoport-szabvány a kis teljesítményű elektronikus és villamos berendezések értékelésére az elektromágneses terek (10 MHz – 300 GHz) emberi expozíciójának korlátozása szempontjából

MSZ EN 50664:2018

Termékfőcsoport-szabvány a munkavállalók által használt készülékeknek az elektromágneses terei expozíciós határértékeinek való megfelelősége igazolására (0 Hz – 300 GHz), üzembe helyezéskor vagy helyszínen

MSZ EN 50665:2018

Termékfőcsoport-szabvány az elektronikus és villamos berendezések értékelésére az elektromágneses terek (0 Hz – 300 GHz) emberi expozíciójának korlátozása szempontjából


A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

A szabványok magyar nyelvű bevezetésének támogatása érdekében keresse Nagy Gábor szabványosító menedzsert a g.nagy@mszt.hu  e-mail-címen.

Nagy Gábor
2018. április