Új CEN/TR a betonszabvány nemzetileg eltérő előírásairól

Az EN 206 európai szabvány annak szellemében készült, hogy minden tagország szabadon megadhassa a felhasználás helyén alkalmazandó előírásokat az európai betonszabvány mint keretelőírás követelményei mentén. A Magyarországon érvényes előírásokat az MSZ 4798:2016 adja meg (az 1M és 2M módosításaival együtt), azonban ezidáig nem készült összegzés a különböző tagországokban érvényes eltérő előírásokról. Ezt hivatott pótolni a CEN/TC 104 által készített felmérés, illetve az ez alapján készített CEN/TR 15868:2018 műszaki jelentés.

Aki ismeri és rendszeresen alkalmazza az MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon szabványt és módosításait, tisztában van a hazai különbségek mértékével (a szabványon belül dőlt betűvel szereplő részek adják meg a nemzetileg megadott követelményeket, míg az álló betűvel szereplő részek megfelelnek az EN 206:2013-nak vagy az EN 206:2013+A1:2016-nak). A CEN legtöbb tagországa hasonló mértékben adott meg a felhasználás helyén érvényes előírásokat, egyesek a Magyarországi gyakorlathoz hasonlóan az EN 206 szövegével azonos dokumentumban (pl. NF EN 206/CN), de jellemzően külön dokumentumban, önálló nemzeti szabványként (pl. UNI 11104, NEN 8005:2014, BS 8500-1, BS 8500-2, ČSN P 73 2404).

A CEN/TR 15868:2018 Felmérés a felhasználás helyén érvényes, az európai betonszabvány és az átalakuló gyakorlat alapján alkalmazott rendelkezésekről (Survey on provisions valid in the place of use used in conjunction with the European concrete standard and developing practice) 2018 decemberében vált elérhetővé, és visszavonta a CEN/TR 15868:2009-et, amely hasonló célt szolgált az EN 206 korábbi kiadása tekintetében. Az új kiadásban összesen 16 CEN-tagország által visszaküldött felmérés adatai találhatóak, melyek tartalmazzák a nemzeti követelményeket megadó szabványok hivatkozási számát, valamint az ezekben szereplő eltérő követelményeket. A műszaki jelentés ezeket az eltéréseket műszaki területenként veszi sorra, és nem feltétlenül az EN 206 felépítése mentén halad.

Ezeket az eltéréseket a különböző éghajlati körülmények, valamint építészeti, kivitelezési és vizsgálati hagyományok indokolják, és elsősorban a következő területeken jelennek meg:

  • osztályozások, különösképpen a környezeti osztályok tekintetében, ahol bizonyos országokban nem alkalmaznak pár EN 206 szerinti osztályt, miközben új osztályok is megjelentek (MSZ 4798 szerinti 4. fejezet);
  • a beton alkotóanyagainak előírásai, egyenként a cementre (MSZ 4798 szerinti Q melléklet), a kiegészítő anyagokra (MSZ 4798 szerinti 5.1.6. szakasz), illetve az adalékszerekre és szálakra vonatkozó előírások. Kiemelt területet jelentenek az adalékanyagok (kőanyaghalmazok), amelyekre vonatkozóan az MSZ 4798 és több nemzeti szabvány is nagy terjedelemben ad meg kiegészítő követelményeket (MSZ 4798 szerinti 5.1.3. és 5.2.3. szakasz, valamint az E melléklet);
  • nyomószilárdság ellenőrzése (MSZ 4798 szerinti 5.5.1. és 8.2.1.3. szakasz, illetve az O és a P melléklet), ahol az EN 206 megengedi mind a kocka, mind a henger alakú próbatestek használatát. A nemzeti előírások között szerepel, hogy megfelelőségi és azonosító vizsgálat esetén melyiket fogadja el referenciaértékként, illetve további előírások találhatóak a próbatestek mérete és előkészítése tekintetében;
  • a betonösszetétel határértékei (MSZ 4798 szerinti F melléklet) az EN 206 szerint tájékoztatás, de több nemzeti szabvány esetében is előírás (esetenként módosított tartalommal).

A műszaki jelentés a fenti területeken túl megadja a következőket is:

  • tartalmaznak-e a nemzeti szabványok bármilyen korlátozó előírást bizonyos cementfajták és környezeti osztályok tekintetében;
  • melyik eredetileg tájékoztató melléklet lett előíró mellékletként bevezetve;
  • milyen további területeken dolgoztak ki a nemzeti szabványosító testületek előírásokat/mellékleteket;
  • az átalakuló gyakorlatok alapján milyen további vizsgálati eljárásokat/előírásokat alkalmaznak az adott országban.

Ahogyan egyre nagyobb a szerepe a határon átnyúló kereskedelemnek és az építőipari szolgáltatásoknak, úgy válik egyre fontosabbá a felhasználás helyén érvényes előírások ismerete, hiszen enélkül rendkívül nehéz az elvárt minőség elérése. A CEN/TR 15868:2018 ezt az igényt próbálja kielégíteni, és ad segítséget a nemzetközi együttműködésekhez.

A szabvány jellegű műszaki dokumentumok, így a CEN/TR 15868:2018 nemzeti szabványként való bevezetése sem történik meg automatikusan, ezt az MSZT csak külön érdeklődés és támogatás esetén vállalja. A bevezetéssel kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Bernáth Csaba, tel.: (06-1) 456-6935, e-mail-cím: cs.bernath@mszt.hu

A műszaki jelentés megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Amennyiben szeretne jobban megismerkedni a szabványosítás témakörével, forduljon hozzánk bizalommal. Az MSZT vállalja interaktív, személyre szabott konzultáció keretein belül ezek alapos ismertetését.

Bernáth Csaba
2019. február