Új CEN-szabványok a biometánra vonatkozóan, az éghajlatváltozás mérsékléséért

Az éghajlatváltozás globálisan megfigyelhető jelenség, és amíg egyesek számára ez melegebb teleket, másoknak pusztító viharokat és szárazságot jelent. Az európai emberek biztonsága és a környezet fenntarthatósága érdekében a klímaváltozás mérséklése, a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése az Európai Uniós politika megkerülhetetlen elemévé vált.

A CEN/TC 408 A közlekedésben felhasználható földgáz és biometán, valamint a földgázhálózatba való betáplálásra alkalmas biometán európai műszaki bizottság 2011-ben jött létre. Megalakulását indokolta az Európai Bizottság M/475 mandátuma, amely szerint szabványokat kell kidolgozni a biometánra, mint megújuló energiaforrásra vonatkozóan, ezzel is mérsékelve a klímaváltozást. A témával kapcsolatban eddig a következő szabványok jelentek meg:

EN 16723-1:2016 Földgázhálózatba való betáplálásra alkalmas biometán előírásai;
EN 16723-2:2017 A gépjármű-hajtóanyagok előírásai.

Ezek az európai szabványok támogatják a megújuló energiaforrások mindennapi fogyasztásban való felhasználását.

A legfrissebb kiadványt, a CEN/TR 17238:2018 A biometánban lévő szennyező anyagokra egészségügyi értékelési kritériumok alapján javasolt határértékek műszaki jelentést 2018. április 9-én hagyták jóvá. A jelentés bemutat egy megközelítést, amely alkalmazható a biometánban esetleg megtalálható szennyező anyagok határértékeinek megállapítására, az emberi egészségre gyakorolt ​​káros hatás csökkentése érdekében.

A már közzétett szabványok néhány paraméterét a későbbiekben javítani kívánják. Az Európai Bizottság támogatja a szükséges szabvány-előkészítő munkát a 2016–2017 közötti, Horizon 2020 munkaprogram keretében, amelyről bővebben itt olvashat. Az első eredmények 2019 közepére várhatók.

A biometán használatának széles körű támogatásával a CEN fontos szerepet játszik Európa 2050-es szén-dioxid-mentesítési célkitűzéseinek elérésében.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Forrás: A CEN honlapja

Czimer Gáborné
2018. július