Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek hangjelzői

(MSZ EN 54-3:2014)

A Magyar Szabványügyi Testület 2017. december 1-jén közzétette az MSZ EN 54-3:2014 Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők című szabvány magyar nyelvű változatát.

Ez az európai szabvány általános követelményeket ad meg mind a kültéri, mind a beltéri környezetben használatos hangjelzőkre. Megadja a vonatkozó előírásokat, vizsgálati módszereket és teljesítménykövetelményeket olyan éghajlati, mechanikai és villamos zavarok esetén, amelyek felléphetnek az üzemi környezetben. A szabvány alkalmazási területe nem vonatkozik a hangosbemondó készülékekre, amelyek főleg külső hangforrásból származó vészhelyzeti szöveges üzenetek sugárzására használatosak; és a felügyeleti hangjelzőkre, például a vezérlő- és kijelzőberendezés belső hangjelzői.

A szabvány az előző kiadáshoz képest (MSZ EN 54-3:2003) a következő új fejezetekkel és mellékletekkel egészült ki:

  • Szoftverrel vezérelt eszközökre vonatkozó követelmények (5.2.8. szakasz);
  • 6. fejezet: A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP);
  • 7. fejezet: Osztályozás és jelölés;
  • 8. fejezet: Jelölések, címkézés és csomagolás;
  • C melléklet (tájékoztatás): A hangjelzőkhöz mellékelt adatok;
  • D melléklet (tájékoztatás): Néhány európai országban használatos hangminta;
  • E melléklet (tájékoztatás): A különböző szabványok éghetőségi vizsgálati követelményeinek összehasonlítása;
  • átdolgozott ZA melléklet, hogy az megfeleljen az építési termékekre vonatkozó rendeletnek (CPR).

A szabvány magyar nyelvű változatának kiadását az ÉMI Nonprofit Kft. támogatta.

Az MSZ EN 54-3:2014 megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Nagy Gábor
2017. december