A Tanúsítási Titkárság hírei


Eredményesen zárult a Siemens Mobility Kft. okirat-megújító auditja az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 28001:2008 szabványok alapján

A Siemens Mobility Kft. a Siemens AG(SAG)-ből kivált Siemens Mobility GmbH cég általános hazai képviselője, önálló eredményfelelősségű regionális szervezet. A Magyar Szabványügyi Testület három felkészült auditora 2018 októberében végezte el a szervezet integrált irányítási rendszerének okirat-megújító auditját. Az auditcsoport javaslata alapján az MSZT pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

tovább


Az MSZT új ügyfele, minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása területén, a Lajta Facility Kft.

A Lajta Facility Kft. törekszik a megrendelői és munkatársai elégedettségének folyamatos növelésére, mindemellett céljuk még a jövő nemzedék életfeltételeinek megőrzése, a természeti környezet fenntartása, a környezet védelme és javítása. A szervezet jövőképéhez igazítva, 2018-ban az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint tanúsítatta integrált irányítási rendszerét. A Magyar Szabványügyi Testület az auditot két szakaszban két jól felkészült és kompetens auditorral folytatta le és javaslataik alapján pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítvány kiadásáról.

tovább


Nemzetközi felmérés az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 áttérési adatokról

– 2018. szeptember 15-ei állapot –

2018 szeptemberében az IAF összegyűjtötte tagjaitól az akkreditált tanúsító szervezetek által lejelentett áttérési arányokat az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványok szerinti tanúsítások vonatkozásában. Ezzel egy időben az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) – melynek a Magyar Szabványügyi Testület teljes jogú tagja – is végzett hasonló témában felmérést a hálózaton belül benchmarking céljából.

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2018. október 25-én került sor az élelmiszer-biztonsági auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület székházában. Az auditortalálkozó főbb témái az ISO 22000 szabványcsalád változásait, az új ISO 22000:2018 szabvány követelményeit és a takarmánygabona-tárolás veszélyeit érintették. Az évente megrendezésre kerülő továbbképzés célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése és az audittapasztalatok megbeszélése.

tovább


2018 októberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2017

ISO Survey 2017 – Összefoglaló

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2017-es tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepelnek. Az áttekintés a felmérés összefoglalójában olvasható.

tovább


ARANYOKLEVÉL GALISZ Galvanizáló Ipari és Szolgáltató Szövetkezeti Kft. részére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója a GALISZ Kft. részére aranyoklevelet adományozott minőség- és környezetközpontú irányítással kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

tovább


Sikeres új környezetközpontú tanúsítási eljárás az Aqua Construct Zrt.-nél

Az AQUA CONSTRUCT Zrt. szolgáltatásai fejlesztése érdekében 2004 óta folyamatosan fenntartja minőségirányítási rendszerét és fejleszti működését. Felelős vállalatként az idei év során, az új szabványra való áttérés mellett, környezetközpontú irányítási rendszere tanúsíttatása mellett is döntött. Az auditor javaslata alapján 2018. szeptember 14-én az MSZT pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítványok kiadásáról.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a zajjal és a rezgéssel kapcsolatban

A zajjal, rezgéssel járó folyamatok számos területen károsíthatják a hatásviselőket, amelyek a szervezetek eltérő zajérzékenysége miatt különbözőképpen reagálhatnak az őket érő expozíciókra. A cikkünkben összegyűjtött jogszabályok alkalmazása elősegíti a zaj és rezgés elleni védelmet, ezáltal az emberi egészség védelmét, valamint a környezetbe kerülő káros hatások csökkentését is.

tovább


Egy év az ISO 9001 és az ISO 14001 áttérési határidő végéig

Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) közös közleménye

2017. szeptember 15-ei dátummal megkezdődött az utolsó év, hogy valamennyi ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkező szervezet e két szabvány 2015-ös verziójára áttérjen.

tovább


Energiairányítási rendszer (EIR) tanúsítása az MSZ EN ISO 50001:2012 szerint – Nemzetközi együttműködés a szlovén IQNet-partnerrel

Az energiairányítási rendszerek területén akkreditációval rendelkező SIQ, szlovén tanúsító a 2015. októberi sikeres vizsgát követően regisztrálta az MSZT auditorait. 2016 januárjában Lendván (Szlovénia) tartott szakmai egyeztetést a két fél, valamint a találkozón került sor a regisztrált EIR- auditoraink továbbképzésére a SIQ vezetőinek és trénereinek közreműködésével.

tovább


Áttérés az új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokra

2015. szeptember 15-tel kiadták az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató szabványokat.

tovább


Lezajlott az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. négyes integrált irányítási rendszerének tanúsítási eljárása

Az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. Magyarország egyik legnagyobb raktárkapacitásával rendelkező logisztikai szolgáltatója, jelenleg főleg raklapos áruval és gabona tárolásával, illetve rakodásával foglalkozik. A szervezet négyes integrált irányítási rendszerét 2018 májusában eredményesen tanúsíttatta a Magyar Szabványügyi Testülettel.

tovább


ARANYOKLEVÉL az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet részére

Az MTA EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet 2003 óta kiemelt tanúsított ügyfele a Magyar Szabványügyi Testületnek.
Az immáron hatodik tanúsítási ciklusába lépett Intézetben, 2018 májusában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra történő áttérés és a modellszabvány követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás. Az MSZT pozitív döntést hozott az újabb három évig érvényes MSZT és IQNet tanúsítási okiratok kiadásáról. Mindezek mellett az MSZT ügyvezető igazgatója Aranyoklevél kiadásával ismerte el az Intézet minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos elkötelezettségét, a rendszer eredményes működtetését, folyamatos fejlesztését és a tanúsítás fenntartását az MSZT-nél.

tovább


Információbiztonsági auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2018. június 13-án került sor az információbiztonsági auditorok interaktív továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Horváth Mihály téri székházában. A képzés célja az új ismeretek megosztásán túl az auditálási folyamatok harmonizálása és az auditori, illetve akkreditálási tapasztalatok cseréje volt. A találkozón az ISMS-auditorokon kívül ISMS-auditorjelöltek és integrált eljárásokban érdekelt MIR-auditorok is részt vettek.

tovább


2018 júniusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

tovább


Tanúsított partnereink visszajelzései

A partnerek elégedettsége, előremutató véleménye kiemelten fontos minden szervezet számára. Az MSZT Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti és értékeli az észrevételeket. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt évek során sok dicsérő szót és elismerést kaptunk, ezek közül emeltünk ki néhányat.

 

tovább


Hatodik tanúsítási ciklusát kezdte a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. – Sikeres áttérés az ISO 9001:2015 szabványra

A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. országos lefedettséggel tevékenykedő egészségügyi intézményrendszer. A társaság mottója a „Megelőzés és gyógyítás egy kézben”, célja nem csak a gyógyítás és megelőzés rendelkezésre állásának egyszerű biztosítása, hanem fontos a páciensek elégedettsége, a mérhető és értékelhető állapotjavulásuk is. A hatodik tanúsítási ciklusába lépett intézményben, 2018 áprilisában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra való áttérés és a modellszabvány követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás.

 

tovább


Sikeres új környezetközpontú tanúsítási eljárás a Hőtechnika Kőolajipari Kemenceépítő Kft.-nél

A Hőtechnika Kőolajipari  Kemenceépítő Kft. a szolgáltatásaik fejlesztése érdekében 1998 óta folyamatosan fenntartja minőségirányítási rendszerüket és fejleszti működésüket. Felelős vállalatként az idei év során, az új szabványra való áttérés mellett, környezetközpontú irányítási rendszerük tanúsíttatása mellett is döntöttek. Az auditorok javaslata alapján a sikeres környezetközpontú tanúsítási eljárással egy időben az MSZT a minőségirányítás területén aranyoklevelet adott ki a szervezet részére.

 

tovább


Aranyoklevél kiadása a Tűzállótechnika Kft. részére

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója 2018 májusában a Tűzállótechnika Kft. részére aranyoklevelet adományozott minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettségének elismeréseként. Aranyoklevelet azok a szervezetek kaphatnak, amelyek irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik, valamint tanúsítványukat 12 éven keresztül tartják fenn a Magyar Szabványügyi Testületnél.

 

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a felszín alatti vízzel és földtani közeggel kapcsolatban

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek, hiszen ivóvízellátásunk több mint 95%-ban felszín alatti vizekből ered. A felszín alatti vizek jelentősége ugyanakkor a természetes növényzet és a mezőgazdaság szempontjából is nagy. Több olyan természetvédelmi szempontból kiemelt terület van hazánkban, ahol az alulról felszivárgó nedvesség biztosítja a különleges élővilág életfeltételeit, ezért megóvásuk fontos feladat.

 

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2018. április 11-én került sor a minőségirányítási és MEES-auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület Horváth Mihály téri székházában. A MIR-MEES MSZT-auditortalálkozó – melyen több mint harminc auditor vett részt – célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, illetve az audittapasztalatok megbeszélése volt.

tovább


KKV-k logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

Magyarország földrajzi elhelyezkedése kedvező a logisztikai központok kialakításához. Nagy piaci kereslet mutatkozik komplex, környezetbarát logisztikai és intermodális szolgáltatások iránt. A nagyvállalatokkal ellentétben a hazai kis- és közepes vállalkozások alacsony számban veszik igénybe a logisztikai szolgáltatásokat, ezzel azonban versenyképességük jelentősen csökken a környező országok hasonló vállalkozásaival szemben.

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2017. november 29-én került sor a KIR-MEBIR-EIR auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Horváth Mihály téri székházában:
A KIR-MEBIR-EIR MSZT-auditortalálkozó célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, audittapasztalatok megbeszélése volt.

tovább

Az auditortalálkozón vette át Dr. Váró György, az MSZT külsős auditora a több mint 16 éves magas szintű auditori tevékenységét elismerő emlékplakettet.

tovább


ARANYOKLEVÉL a FramoChem Kft. részére

A FramoChem Kft. részére a vállalat környezetközpontú irányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2017. november 15-ei dátummal aranyoklevelet adományozott. E kitüntetést azok kaphatják, akik az irányítási rendszerüket kiválóan és eredményesen működtetik, fejlesztik, és a Magyar Szabványügyi Testületnél a tanúsítványukat folyamatosan fenntartják.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel kapcsolatban

A légszennyezettség napjaink egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényezője. A WHO szerint nyolc halálesetből egyet a légszennyezés okoz, ezért közös érdekünk a légszennyezés csökkentése, a környezeti levegő minőségének javítása.

A jogszabályok betartása elősegíti a környezetet érő káros hatások csökkentését, ezáltal az emberi egészség védelmét is.

tovább


Új tanúsított partnerünk a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

2017 decemberében lezajlott a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerint környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítása. A sikeres tanúsítás eredményeképpen 2017. december 15-én az MSZT pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítvány kiadásáról.

tovább


2017 decemberében megjelent új, módosított és hatályon kívül helyezett környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy a megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

tovább


Sikeres akkreditációs felülvizsgálat az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány szerinti tanúsításra

2017 márciusában tartotta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az irodai helyszíni szemlét az MSZT-nél az információbiztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén. Az eljárás egyben áttérési audit volt az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 és MSZ ISO/IEC 27006:2017 szabványokra. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot a szervezet helyszíni auditjának megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. A NAH 2017. április 27-én döntött az akkreditált státusz fenntartásáról.

tovább


Sikeres akkreditációs felülvizsgálat az MSZ 28001 szabvány és a MEES szerinti tanúsításra

2017 áprilisában tartotta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az irodai helyszíni szemlét az MSZT-nél a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti rendszerek tanúsítása területén. Az eljárás egyben áttérési audit volt az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabványra. Az MSZT telephelyén lefolytatott vizsgálatot három szervezet helyszíni auditjának megfigyelése egészítette ki, pozitív eredménnyel. A NAH 2017. június 8-án döntött az akkreditált státusz fenntartásáról.

tovább


Sikerrel zárult a nemzetközi IQNet-audit az MSZT-ben

Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) rendszertanúsításban elért nemzetközi és hazai elismertségét többek között az 1998. évben elnyert teljes jogú IQNet-tagság alapozta meg. A 33 ország 36 rendszertanúsító partnerszervezetét felölelő IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat; The International Certification Network) számos lehetőséget teremt tagszervezetei számára, úgymint a nemzetközi szintű szakmai tapasztalatcserét, a jó tanúsítási gyakorlat partnerek közötti megosztását, a harmonizált tanúsítási eljárások alkalmazását, illetve ezek alapján az IQNet-tagok tanúsítványainak kölcsönös elismerését.

tovább


Sikeres akkreditációs áttérési audit az MSZT-ben az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén

Az MSZT-nél a 2016. június–július hónapban megtartott felügyeleti auditot követően, 2016. augusztus 17-én határozott a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) arról, hogy az MSZT részére NAH-4-0086/2014 nyilvántartási számon az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 és MSZ ISO/TS 22003:2014 szabványoknak való megfelelőségre az akkreditált státuszt fenntartja és a módosított akkreditálási okiratot kiadja az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítására vonatkozóan.

tovább


Pályázati lehetőség Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR) tanúsítására

A munkavédelemre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően javul, párhuzamosan munkavállalóik javuló munkakörülményeivel. Amennyiben tervezi, hogy cégénél bevezeti a MEBIR-rendszert, mindenképpen érdemes megismerkednie „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése" című pályázati lehetőséggel. A Magyar Szabványügyi Testület érvényes akkreditációval rendelkezik MSZ 28001 szerinti MEBIR-rendszerek tanúsítására.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2016

ISO Survey 2016 – Összefoglaló

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2016-os tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepelnek. Az áttekintés a felmérés összefoglalójában olvasható.

tovább


Tanúsított partnereink visszajelzései

A partnerek elégedettsége, előremutató véleménye kiemelten fontos minden szervezet számára. Az MSZT Tanúsítási Titkárságának tevékenységéről, auditorainak munkájáról folyamatosan gyűjti és értékeli az észrevételeket. Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt évek során sok dicsérő szót és elismerést kaptunk, ezek közül emeltünk ki néhányat.

tovább


Sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra való áttérés a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. az IT-üzletág, valamint a Társasági HR-menedzsment szervezet tevékenységeire az ISO 9001 szabvány követelményein alapuló minőségirányítási rendszert működtet. A cég irányítási rendszerének az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra való áttérése 2017 szeptemberében, az esedékes felügyeleti audit során sikeresen megvalósult.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály jegyzéke a zajjal és rezgéssel kapcsolatban

A zaj napjaink egyik legelterjedtebb és ez által a lakosság legnagyobb részét érintő környezetkárosító hatás. Ezért rendkívül fontosak a hazai és nemzetközi szabályozások, amelyek alapján egyértelműen meghatározható és értékelhető az embereket érő zajterhelés mértéke. Az alábbi tájékoztatóban összegyűjtött jogszabályok alkalmazása ösztönzi a zaj és rezgés elleni védelmet, elősegítve ezzel az emberi egészség védelmét, valamint a környezetbe kerülő káros hatások csökkentését.

tovább


Sikeres MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítási audit az MSZT új ügyfelénél, a HCC Embedded Tanácsadó Kft.-nél

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) örömmel köszöntötte ügyfelei között a HCC Embedded Tanácsadó Kft.-t, melynek minőségirányítási rendszerét 2017 szeptemberében az MSZT Tanúsítási Titkársága sikeresen tanúsította az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint.
A világ több nagyvárosa mellett Budapesten is működő vállalat a könnyű- és nehézipari partnereit egyaránt kiszolgálva végzi tevékenységét a minőségi szolgáltatást középpontba állítva.

tovább


2017 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább


Új vezető a Tanúsítási Titkárság élén

2017. szeptember 1-től Kéki Zsuzsanna főosztályvezető a Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkárságának a vezetője.

tovább


Nagyvállalati Beruházási Támogatási program
Irányítási rendszerek

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási program célja, hogy az uniós forrásból támogatásban nem részesülő nagyvállalatok a hazai feldolgozóipar növekedéséhez és modernizációjához hozzájáruló beruházásaihoz vissza nem térítendő támogatást biztosítson, ezzel is támogatva a Kormány újraiparosítási törekvéseit.

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2017. április 3-án került sor a minőségirányítási és MEES-auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) Horváth Mihály téri székházában:

Az auditortalálkozón megemlékeztünk, Eichhardt Gyula vezető auditor kollégánkról,aki 2017. 03. 25-én, életének 74. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Halálával pótolhatatlan veszteség ért bennünket.

tovább

A MIR-MEES MSZT-auditortalálkozón negyven auditor vett részt, melynek célja az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése, audittapasztalatok megbeszélése volt.

tovább

Az auditortalálkozón vette át Lengyel László, az MSZT külsős auditora a több mint 20 éves magas szintű auditori tevékenységét elismerő emlékplakettet.

tovább


Auditor-továbbképzés és szakmai találkozó az MSZT-ben

2017. április 10-én került sor az információbiztonsági auditorok továbbképzésére a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székházában. Az auditortalálkozón minden minősített auditor részt vett, sor került az audittapasztalatok megbeszélésére és megvalósult az MSZT-auditorok egységes szemléletének erősítése.

tovább


Sikeres okiratmegújító eljárás a Villjav Kft.-nél az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ 28001:2008 szabványok alapján

A debreceni telephelyű VILLJAV Kft. fővállalkozásban végez kivitelezői tevékenységet az erősáramú villamos hálózat területén, továbbá komplett nyomdai és stúdiószolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. A cég 2003 óta szerződéses partnere a Magyar Szabványügyi Testületnek. Az MSZT Tanúsítási Titkársága 2017 januárjában 3 auditorral folytatta le a társaság integrált irányítási rendszerének MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015, valamint MSZ 28001:2008 szabványok szerinti megújító auditját.

tovább


2017 márciusában megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követését tájékoztató anyag segíti.

tovább


Harmadik tanúsítási ciklusát kezdte a BALATONBOGLÁRI DR. TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Balatonboglár város vezetése 1974-ben felismerve a lakosság igényét, és figyelembe véve a terület üdülő jellegét; a háziorvosi szolgálatokon túl, járóbeteg-szakellátási rendelő kialakítása mellett döntött, szolgáltatásait folyamatosan bővítette.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal, hulladékgazdálkodással kapcsolatban

Az EU hetedik környezetvédelmi cselekvési programja három kiemelt területet határoz meg a természetvédelem érdekében.
Kiemelten kell kezelni a hulladékkeletkezés csökkentését, az újrafeldolgozást és az újrahasznosítást, valamint a pazarló és káros gyakorlatok felszámolását.

tovább


2016 decemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


2016 novemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Sikeres ISO 9001 szerinti megújító audit a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél

A MÁV Csoport átalakításának egyik lépéseként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 2013. június 1-jét követően informatikai, humán, számviteli, beszerzési-logisztikai, ügyviteli, valamint munka- és környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, elsősorban a MÁV Csoport társaságainak (ezen időpontot megelőzően MÁV Informatika Zrt. néven informatikai szolgáltatást biztosított a MÁV Csoport érintett társaságainak).

tovább


Néhány kiemelten fontos, érvényes jogszabály jegyzéke a zajjal és rezgéssel kapcsolatban

Minden olyan zajszintérték, amely több, különféle forrásból származik és immissziós értékként egy adott helyen a környezetre hat, környezeti zajnak tekintendő. A környezeti zajjal kapcsolatos jogszabályok zajmérési, illetve értékelési kötelezettséget és határértékeket csak az ipari és szolgáltató tevékenységből eredő, valamint a közlekedési zajból származó egyenértékű zajszintekre adnak meg.

tovább


Beszállító mikro-, kis és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása / GINOP-1.3.3-16

A pályázat célja a beszállító mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: beszállító KKV), valamint a beszállítói integrátorok támogatása. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k beszállító képességének javítását és a beszállítói tevékenységet végző KKV-k számának növelését.

tovább


Sikeres ISO 22000 szerinti és HACCP igazolási audit a Zsindelyes Kereskedőház Kft.-nél

A Vállalkozást 1984-ben alapították Érpatakon családi vállalkozásként, klasszikus kisüsti technológiát alkalmazó lepárlóberendezéssel. A Zsindelyes Kereskedőház Kft. két fő tevékenységi köre a hideg úton előállított szeszesitalok gyártása, illetve a kereskedelmi célra főzött pálinkák előállítása, melynek választéka mára igen széles körre bővült.

tovább


2016 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Opciók Minimalizálás Maximalizál Eltávolítás 2016 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Lezajlott a BIOCO Magyarország Kft. integrált irányítási rendszerének harmadik okiratmegújító eljárása

A BIOCO Magyarország Kft. 1997 óta foglalkozik étrend-kiegészítő készítmények gyártásával és forgalmazásával. A vállalat sikerének kulcsa a kutatókkal együttműködésben végzett termékfejlesztésekben, valamint a magas színvonalú szolgáltatás nyújtásában rejlik. Ennek érdekében eredményesen működtetik az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági és a CAC/RCP Recommended International Code of Practice GMP-rendszerüket. Az integrált rendszer harmadik okiratmegújító tanúsítási auditját a Magyar Szabványügyi Testület végezte el.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel és a levegővédelemmel kapcsolatban

Levegőszennyező minden olyan anyag, amely (származásától és állapotától függetlenül) olyan mértékben jut a levegőbe, hogy az embert és környezetét károsítja, vagy anyagi kárt okoz. A levegőszennyezés elleni védelem a kiszűrési technikákkal általában igen nagy költséggel jár. A valódi megoldás ezért a megelőzés. A jogszabályok alkalmazása elősegíti a levegő védelmét, ezáltal az emberi egészség védelmét is, lehetővé téve számunkra, hogy mérsékelhessük a környezetünkre gyakorolt negatív hatásokat.

tovább


Pályázati lehetőség Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR) tanúsítására

A munkavédelemre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően javul, párhuzamosan munkavállalóik javuló munkakörülményeivel. Amennyiben tervezi, hogy cégénél bevezeti a MEBIR-rendszert, mindenképpen érdemes megismerkednie „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése" című pályázati lehetőséggel. A Magyar Szabványügyi Testület érvényes akkreditációval rendelkezik MSZ 28001 szerinti MEBIR-rendszerek tanúsítására.

tovább


A 25. évfordulóját ünneplő IQNet Hírlevele

Az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) – melynek a Magyar Szabványügyi Testület teljes jogú tagja – 2015-ben ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Ennek alkalmából 2015 decemberében megjelentette Hírlevelének ünnepi kiadását, melynek összeállításához különböző témájú szakmai publikációkkal járult hozzá valamennyi IQNet-tag a világ számos országából, köztük Magyarországról a Magyar Szabványügyi Testület. Az érdekes cikkeket tartalmazó angol nyelvű IQNet-hírlevelet itt olvashatja.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2014

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg a tanúsításokról szóló 2014-es felmérésének eredményeit*. Ez az éves tanulmány az irányításirendszer-szabványok szerint kiadott tanúsítványok számát mutatja az előző naptári év adatai alapján.

tovább


Sikeresen lezajlott az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet minőségirányítási rendszerének okirat-megújító eljárása

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) minőségirányítási rendszerét először 2009-ben tanúsította a Magyar Szabványügyi Testület az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és MEES 1.0 szerint. Idén novemberben immár a harmadik tanúsítási ciklust megkezdve, eredményes megújító audittal bizonyította az Intézet elkötelezettségét integrált minőségirányítási rendszerének működtetése és folyamatos fejlesztése iránt.

tovább


Az ISO 9001 és a minőségirányítási alapelvek várható változásai

Az új ISO 9001 szabvány várhatóan 2015-ben jelenik meg a következő menetrend szerint:
1. 2013. június: a CD (Committee Draft: bizottsági tervezet) szavazásra bocsátása,
2. 2014. április: a DIS (Draft International Standard: nemzetközi szabvány tervezete) szavazásra bocsátása,
3. 2015. július: az FDIS (Final Draft International Standard: nemzetközi szabvány végső tervezete) szavazásra bocsátása,
4. 2015. szeptember: a nemzetközi szabvány kiadása (ISO 9001:2015).

tovább


Áttérés az új ISO/IEC 27001:2013 szabványra

A Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) határozata az új ISO/IEC 27001:2013 Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények című szabvány alkalmazásával kapcsolatban.

tovább


2015 decemberében megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


2015 novemberében megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek. A változások nyomon követéséhez az alábbi tájékoztató anyaggal kívánunk segítséget nyújtani.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a föld és talaj védelmével kapcsolatban

A talaj Magyarország legfontosabb feltételesen megújuló, megújítható természeti erőforrása. Megújulása azonban nem megy végbe automatikusan, megtartásához és megőrzéséhez állandó tudatos tevékenység szükséges.

tovább


Lezajlott a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. integrált irányítási rendszerének kiterjesztéses felügyeleti auditja

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló részvénytársaság. Küldetése, hogy útdíjfizetési szolgáltatását a magyarországi közutakat használók hasznosnak, európai színvonalúnak és értékesnek tartsák, valamint innovatív megoldásaikkal hozzájárulhassanak az ország közlekedésének fejlesztéséhez, s ezáltal a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez.

tovább


2015 szeptemberében megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Aranyoklevél a Siófoki Kórház-Rendelőintézet részére

A Siófoki Kórház-Rendelőintézet részére az Intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2015. október 5-ei dátummal aranyoklevelet adományozott.

tovább


IQNet-partnerek közötti együttműködés

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 1998 óta teljes jogú tagja a Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózatának, az IQNet-nek, amely a legkiválóbb nemzeti tanúsító szervezeteket tömörítő, svájci székhelyű szervezet. Országonként általános esetben csak egy tagja lehet. Magyarországon, mint az IQNet magyar tagja, az MSZT jogosult az IQNet-tanúsítványok kiadására.

tovább


Hármas integrált irányítási rendszer (MIR-KIR-MEBIR) sikeresmegújító auditja a TIGÁZ Csoportnál

A TIGÁZ Zrt. méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt fogyasztói számára, jelentős hatást gyakorolva a gázszektor gazdaságára és foglalkoztatottságára.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2013-as tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepeltek.

tovább


Lezajlott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minőségirányítási rendszerének második felügyeleti auditja

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagságra és ügyintéző szervezetre osztható nonprofit köztestület. Munkájával az érdekeltek megelégedettségének elérésére törekszik. A hatékony működés érdekében a társaság az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványon alapuló, külső, független, nemzetközileg elismert szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszert működtet.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról - ISO Survey 2012

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2012-es tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepeltek.

tovább


Az MSZT sikeres IQNet-felügyelete

Az MSZT soron következő IQNet-felügyelete 2013. szeptember 24-25-én zajlott le az MSZT Tanúsítási Titkárságán. Az audit eredményeként az auditcsoport javasolta az MSZT IQNet-tagságának további fenntartását.

tovább


Integrált auditok – MIR-KIR okirat-megújító audit a Városgondozás Eger Kft-nél  

A VÁROSGONDOZÁS Eger Kft. integrált irányítási rendszerét (IIR) a hulladékgazdálkodási és a városüzemeltetési tevékenységek minőség- és környezetközpontú irányítására és szabályozására alakította ki.

tovább


ARANYOKLEVÉL az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. ( MVM Zrt.) részére

Az MVM Zrt. részére a cég környezetirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója 2013. március 21-ei dátummal aranyoklevelet adományozott a cég teljesítményének elismeréséül.  

tovább


Álláslehetőség

Az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) ügyvezető igazgatót keres az IQNet, amelynek a Magyar Szabványügyi Testület 1998. óta teljes jogú tagja, felkérte partnereit a következő álláshirdetés közzétételére:

tovább


Auditor-továbbképzés az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2013. április 10-én rendezte meg éves továbbképzését a MIR (Minőségirányítási rendszerek) és MEES (Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok) auditorai részére.A rendezvénynek az MSZT Budatest VIII. Horváth Mihály tér 1. sz. alatti székháza adott otthont.

tovább


Akkreditáció 


Örömmel értesítjük Tisztelt Partnereinket, hogy a MIR, KIR, MEBIR és MEES területeken a Magyar Szabványügyi Testület az új MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 szabványnak való megfelelőségre vonatkozó akkreditációs felülvizsgálata sikeresen megtörtént, a Nemzeti Akkreditáló Testület az akkreditált státuszt továbbra is fenntartja.

Magyar Szabványügyi Testület – Tanúsítási Titkárság


Áttérés az MSZ ISO/IEC 20000-1:2007-ről az MSZ ISO/IEC 20000-1:2013-es szabványra 


AZ ELSŐ ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÁSA - DUNASTYR Polisztirolgyártó Zrt. 


Az MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 szabvány helyébe az MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 lépett 


Új szolgáltatás - Legjobb gyakorlat értékelése 


Új szolgáltatás - Informatika. Szolgáltatásirányítás MSZ ISO/IEC 20000-1 szerinti tanúsítás


Új MSZT-szolgáltatás az informatika területén 


Az első aranyoklevél átadása 


Integrált tanúsítási rendszer a Columbian Tiszai Carbon Ltd-nél


Integrált vállalatirányítási rendszer átalakítása, tanúsítása az Égáz-Dégáz zrt-nél és az Égáz-Dégáz Földgázelosztó zrt-nél