További két EMC-szabvány olvasható magyar nyelven
(MSZ EN 61000-4-9:2017, MSZ EN 61000-6-5:2016)

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. január 1-jén közzétette az MSZ EN 61000-4-9:2017 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-9. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Az impulzus jellegű mágneses térrel szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-9:2016) és az MSZ EN 61000-6-5:2016 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetekben használt berendezések zavartűrése (IEC 61000-6-5:2015) magyar nyelvű változatát.

Az MSZ EN 61000-4-9:2017 alapvetően az ipari létesítményekben, erőművekben, vasúti létesítményekben, közép- és nagyfeszültségű alállomásokon fellépő, impulzus jellegű mágneses tér hatásának kitett berendezések zavartűrési követelményeit, vizsgálati módszereit és az ajánlott vizsgálati szinteket írja elő:

E szabvány nem veszi figyelembe a terepi létesítmények kábeleiben vagy más részeiben induktív vagy kapacitív csatolás útján fellépő zavarokat. Ezeket a területeket más, a vezetett zavarokkal foglalkozó IEC-szabványok fedik le.

Ez a kiadás a következő fontosabb műszaki változtatásokat tartalmazza az előző kiadáshoz (MSZ EN 61000-4-9:1995, MSZ EN 61000-4-9:1993/A1:2001) képest:

a)    új B melléklet az indukálótekercsek terének eloszlásáról;
b)    új D melléklet a mérési bizonytalanságról;
c)    új E melléklet a lökőáram hullámalakjainak matematikai modellezéséről;
d)    új F melléklet a két szabványos indukálótekercsből álló elrendezés jellemzőiről;
e)    új G melléklet a 3D-s numerikus szimulációkról;
f)     ez a kiadás már foglalkozik a tekercstényező számításával és az áramméréssel végzett kalibrálással.

Az MSZ EN 61000-6-5:2016 az erőművekben és alállomásokban való használatra szánt villamos és elektronikus berendezések EMC zavartűrési követelményeit írja elő a 0 Hz – 400 GHz frekvenciatartományban. Ide tartoznak a villamos energia termelése, átvitele és elosztása során, valamint az ezekhez kapcsolódó távközlési rendszerekben használt berendezések, valamint azok a létesítmények, amelyek ipari telephelyeken állítanak elő vagy alakítanak át villamos energiát.

E szabvány tárgya az alkalmazási területéhez tartozó berendezések zavartűrési követelményeinek meghatározása a folytonos és tranziens, a vezetett és sugárzott zavarokkal szemben, beleértve az elektrosztatikus kisüléseket. A zavartűrési vizsgálati követelmények az érintett kapukra külön-külön vannak megadva a helyszínek szerint, az erőművekbe vagy az alállomásokba beépítendő berendezések esetében különböző szintekkel.

A zavartűrési követelmények alkalmasak a berendezések és a rendszerek funkcióira és feladataira vonatkozó olyan sajátos igények kielégítésére, amelyekre az adott elektromágneses feltételek mellett megbízható működést követelnek meg; ebben a tekintetben e szabvány a különböző funkciók követelményeire működőképességi előírásokat fektet le.

A zavarkibocsátási követelmények nem tartoznak e szabvány alkalmazási területéhez, ezeket a vonatkozó termék- és termékcsaládszabványok fedik le.

Ez a kiadás a következő fontosabb műszaki változtatásokat tartalmazza az előző (MSZ IEC/TS 61000-6-5:2009) kiadáshoz képest:

a)    az alkalmazási terület kibővítése az ipari létesítményekben működő energiatermelő rendszerekkel;
b)    a megfontolás alatt álló helyszínek, azaz erőművek és alállomások részletesebb ismertetése;
c)    a működőképességi feltételek és a vizsgált berendezés funkcióinak felülvizsgálata;
d)    a zavartűrési követelmények felülvizsgálata és a vonatkozó helyszínekkel való összefüggés pontosítása;
e)    új tájékozató mellékletek az iránymutatáshoz és a védett térségekhez.

A szabványok magyar nyelvű kiadását a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. támogatta.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Nagy Gábor
2018. január