Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 6. rész: Tornyok, árbócok és kémények magyar nyelven

Folytatódik az Eurocode-szabványok magyar nyelvű változatainak elkészítése, melynek keretében az MSZT 2017. március 1-jén vezette be a földrengésre való tervezés alapelveit megadó Eurocode 8, tornyok, árbócok és kémények tervezésével foglalkozó 6. részét, amely az EN 1998-6:2005 európai szabvány magyar nyelvű változata.

Az Eurocode-sorozat tornyok, árbócok és kémények tervezésével foglalkozó mindhárom szabványának magyar nyelvű változata rövid időn belül jelent meg:

2016. december: MSZ EN 1993-3-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész: Tornyok, árbócok és kémények. Tornyok és árbócok

2017. január: MSZ EN 1993-3-2:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-2. rész: Tornyok, árbócok és kémények. Kémények

2017. március: MSZ EN 1998-6:2005 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 6. rész: Tornyok, árbócok és kémények

Az MSZ EN 1998-6:2005 a tornyok, árbócok és kémények földrengésre való méretezésének szabályait adja meg, amelyeket az MSZ EN 1993-3-1 és MSZ EN 1993-3-2 szabványok nem tartalmaznak. Mindhárom szabvány a következő, karcsú és magas szerkezetek tervezésére vonatkozó követelményeket, korlátokat és szabályokat tartalmazza: tornyok (beleértve a harangtornyokat, a vízkivételi tornyokat, az adó- és TV-tornyokat is), árbócok, kémények (beleértve a szabadon álló ipari kéményeket is) és világítótornyok.

Az MSZ EN 1998-6:2005 5. és a 6. fejezete tartalmazza a beton- és acélkémények földrengésre vonatkozó további előírásait. Az acéltornyok és acélszerkezetű kifeszített árbócok esetére ezen előírások a 7. és a 8. fejezetben találhatóak. A szabvány a nem tartószerkezeti elemekre, mint például antennákra, kéménybélésekre és egyéb felszerelésekre vonatkozó követelményeket is tartalmazza. Azonban a szabványban szereplő előírások nem vonatkoznak hűtőtornyokra és tengeri szerkezetekre, míg a tartályokat megtámasztó tornyokra az EN 1998-4 vonatkozik.

A szabvány tájékoztató mellékleteiben az alábbi témákra ad útmutatást:

  • a talajmozgás elfordulási összetevőit is figyelembe vevő lineáris dinamikai analízis;
  • a modális válaszspektrum-analízis során figyelembe vett modális csillapítás;
  • a talaj-tartószerkezet kölcsönhatással kapcsolatos információk és a lineáris dinamikai analízisben való figyelembevétele;
  • az analízis során figyelembe veendő szabadságfokok és rezgésalakok száma;
  • a falazott kémények földrengésre való tervezése;
  • az elektromos távvezetéktartó oszlopok szeizmikus viselkedése és földrengésre való tervezése.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2017. március