Termékszabványok az aszfaltkeverékek területén

2018. október 1-jén jelent meg az MSZ EN 13108 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások szabványsorozat 1. és 5. részének magyar nyelvű változata. Az MSZ EN 13108-1:2016 az aszfaltbeton, az MSZ EN 13108-5:2016 a zúzalékvázas masztixaszfalt anyagelőírásait tartalmazza.

Az MSZ EN 13108 szabványsorozat célja, hogy létrehozza az aszfaltbeton keverékek teljesítményalapú előírásait. A szabványsorozat 1–9. része a különböző keverékcsoportba tartozó keverékek követelményeit adja meg, amelyeket a típusvizsgálatot és üzemi gyártásellenőrzést tartalmazó 20. és 21. rész egészít ki:

A szabványsorozat minden része (az MSZ EN 13108-20-at leszámítva) az Európai Bizottság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás által a CEN-nek adott M/124 megbízás alapján készült, és az építési termékek 305/2011 EU-rendeletének (CPR) az építményekre vonatkozó alapvető követelményeit támasztja alá. Az 1–9. részek ZA mellékletet tartalmaznak, amelyek megadják a 305/2011 EU-rendelettel való kapcsolatot. A CEN szándéka szerint e szabványok ún. harmonizált szabványokként kerültek bevezetésre azzal a céllal, hogy megjelenjenek az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) is, amely azonban ez idáig nem történt meg. Így egyelőre nem tekinthetőek harmonizált szabványnak, azonban meghatározzák azokat az új elemeket, amelyek a jövőben megjelennek az aszfaltkeverékek harmonizált szabványainak területén.

Az MSZ EN 12697 Aszfaltkeverékek. Vizsgálati módszerek szabványsorozat újabb részeinek megjelenésével párhuzamosan beépítésre kerültek a húzási merevség vizsgálatára (keverék SATS tartóssági index), a hidegviselkedési tulajdonságokra, a törési szívósságra és a csúszásellenállás polírozás utáni meghatározására vonatkozó előírások is, valamint a CPR szemléletének megfelelően a teljesítményállandóság értékelésére és igazolására (AVCP) szolgáló eljárások.

A szabványsorozat egyes részei a különböző alkalmazásokhoz használt anyagok, forgalmi és éghajlati körülmények széles körű változatát fogják át. Az egyes részek megadják a tulajdonságokat és felsorolják a lehetséges kategóriákat. A szabványoknak illeszkedniük kell az útépítőiparhoz egész Európában. Ebből a célból a tulajdonságok számára a menüalapú megközelítést választották. A táblázatok bemutatják az Európa-szerte megkövetelt kategóriákat. Ebből a meggondolásból a táblázatokban szereplő számértékek nem minden esetben alkalmazkodnak a statisztikai szabályokhoz.

A termék használatára vonatkozó dokumentumokban megengedett a használati feltételek alapján egyedi tulajdonságok és kategóriák meghatározása. Az egyes részek követelményeinek kombinálásából származó tapasztalattól függően több vagy kevesebb szabadság állhat a gyártó rendelkezésére. Ajánlott azonban figyelni arra, hogy csak az aszfalt alkalmazásának és a pályaszerkezetben való használatának szempontjából lényeges vizsgálatokat válasszuk ki, és kerüljük az ellentmondáshoz vezető követelmények kombinálását.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2018. október