Eljött a tanúsító testületek megújulásának ideje!
Megjelent az ISO/IEC 17021-1:2015 nemzetközi szabvány

Az 2015. június 15-én megjelent az ISO/IEC 17021-1:2015 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények nemzetközi szabvány, amely magára a tanúsító testületre és auditorainak kompetenciájára állapít meg követelményeket. Minden típusú irányítási rendszer auditálására és tanúsítására vonatkozik, a köz- és a magánszféra szervezeteire világszerte.

Az új ISO/IEC 17021-1-et alkalmazó tanúsítási testületek képesek kompetens auditcsoportokat, összehangolt auditfolyamatokat működtetni és egységes módon beszámolni az auditeredményekről. A szabvány segíti a szabályalkotók, a fogyasztók, a szállítók és más érintettek közötti bizalom megteremtését azáltal, hogy egy tanúsító testület által kiadott tanúsítvány ténylegesen egyenértékű lesz egy másik testület által kiadottal.

Változások

Az ISO/IEC 17021-1:2015 korábbi kiadását az ISO/IEC 17021:2011-et, többek között azért vizsgáltak felül, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a tanúsítási szolgáltatások elvégzésének módja. A módosítás a következőkre terjed ki:

  • azon követelmények megerősítésére, amelyek teljesítésével javul a tanúsító testület működése és szervezeti szabályozása;
  • a kockázatalapú megközelítés új alapelvként való megjelenítésére (ugyanakkor a „Pártatlansági bizottság" nem követelmény);
  • az auditidő és az audit-időtartam meghatározására (Az auditidő a tervezéstől a jelentés elkészítéséig, az audit időtartama a nyitó értekezlettől a záró értekezletig tart. A hangsúly az audit-időtartam indoklásának követelményein van.).

A dokumentumot kidolgozó szakértői csoport két vezetője szerint az ISO/IEC 17021:2011-et alkalmazó tanúsító testületek számára sok újdonságot tartogat az új szabvány, de véleményük szerint nem lesz nehéz megfelelni a megváltozott követelményeknek. Ugyanakkor szinte minden változtatás a tanúsítás hitelességéhez és feddhetetlenségéhez járul hozzá.

Egy növekvő szabványcsalád része

Az ISO/IEC 17021-1:2015 utolsóként jelent meg az ISO/IEC 17021-es szabványcsaládban, amelynek tagjai további kompetenciakövetelményeket tartalmaznak:

  • ISO/IEC TS 17021-2 a környezetközpontú irányítási rendszerekre,
  • ISO/IEC TS 17021-3 a minőségirányítási rendszerekre,
  • ISO/IEC TS 17021-4 az esemény fenntarthatóságának irányítási rendszereire,
  • ISO/IEC TS 17021-5 a vagyongazdálkodási irányítási rendszerekre,
  • ISO/IEC TS 17021-6 az üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerekre,
  • ISO/IEC TS 17021-7 az országúti forgalom biztonságának irányítási rendszereire.

A szabványcsalád tagjai közül az alábbiak magyar nyelven megvásárolhatók a Magyar Szabványügyi Testületnél:

MSZ ISO/IEC TS 17021-2:2013  Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Kompetenciakövetelmények környezetközpontú irányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához

MSZ ISO/IEC TS 17021-3:2014   Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához

Európai szabvány lesz

Az ISO és a Nemzetközi Akkreditálási Fórum (International Accreditation Forum, IAF) egyetértett egy kétéves átmeneti periódus bevezetésével, ezért a tanúsító testületeknek 2017. június 15-ig kell működésüket és folyamataikat összhangba hozniuk az új szabvány követelményeivel.

A most megjelent szabvány hamarosan európai szabvány lesz, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület nemzeti szabványként közzétesz. Remélhetőleg a szakma képviselői részéről lesz igény és támogató az új szabvány mielőbbi magyar nyelvű megjelentetésére is. Az MSZT készen áll az ezzel kapcsolatos együttműködésre.

Forrás: a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet honlapja (www.iso.org)

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.


Czimer Gáborné (szabvtit@mszt.hu)
2015. július