Tájékoztató az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság üléséről

Az MSZT/NB1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság (NEB) 2015. évi ülését a MAVIR ZRt. székházában (Bp. III., Anikó u. 4.) tartotta meg június 17-én 14.00–18.00 óra között.

Az MSZT/NB1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság a szakmai terület hazai szabványosítási irányvonalát meghatározó, a szakmai terület általános szabványosítási irányelveit megfogalmazó nemzeti szakmai bizottság. Tagjai a szakterülethez kapcsolódó nemzeti szabványosító műszaki bizottságok és programbizottságok elnökei, továbbá a szakterület kiemelten fontos intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek, egyesületeinek és érdekképviseleteinek állandó képviselői. A bizottság 2015. évi ülésének napirendje a következő volt:

 1. Megnyitó
 2. Napirend egyeztetése, elfogadása
 3. Beszámoló az IEC 78. közgyűlésének nyílt ülésén elhangzott előadásokról
 4. Tájékoztató az MSZT 2014. évi helyzetéről és 2015. évi feladatairól
 5. Beszámoló a nemzeti elektrotechnikai szabványosításról
 6. Tájékoztató az IEC 78. közgyűlésén a magyar küldöttség részvételéről és élménybeszámoló
 7. Egyebek. Kádár Aba leköszönő MSZT/MB 840 elnök üdvözlése, Örökös MB 840 elnökké választása
 8. Zárszó (Zerényi József, NEB-elnök)

Az ülés eseményei:

1.    Az ülést Zerényi József elnök úr felkérésére Tihanyi Zoltán, a MAVIR ZRt. rendszer-irányítási és nemzetközi vezérigazgató-helyettese nyitotta meg. Üdvözölte a megjelenteket és hangsúlyozta a szabványosítás fontosságát és a MAVIR részvételét a magyar és nemzetközi szabványosításban.

2.    Az előzetesen megküldött napirendtervezetet a bizottság elfogadta. Kosák Gábor, MSZT/NB 1 titkára üdvözölte a megjelenteket és felkérte Zerényi Józsefet az ülés levezetésére.

3.    Zerényi József elnök úr részletes tájékoztatást adott az IEC 78. (2014 novemberében, Tokióban tartott) közgyűlés nyílt ülésén elhangzott előadásokról, amelyek az „Integrációval az okosabb világ felé – Együttélés és fenntarthatóság" témakörben hangzottak el. Az ülés konferenciái, szekcióülései e vezérgondolat köré fonódtak. A globális kihívások, amikkel szembe kell néznünk: a természeti erőforrások kimerülése, a klímaváltozás, a túlnépesedés és az urbanizáció. Válasz a kihívásokra technológiai fejlesztéssel az okosabb világ (smarter word) felé. Az élhetőbb, környezetbarátabb, biztonságosabb világ elérését hatékonyabb energiafelhasználással, „okos" villamosenergia-elosztóhálózattal, „okos" fogyasztásméréssel, „okos" városokkal lehet elektrotechnikai oldalról segíteni.
Zerényi József kiemelte Masaki Sakuyama úr, a Mitsubishi-konszern elnökének előadását Japán hozzájárulásáról az okosabb világ eléréséhez vezető úthoz, illetve az előadás legfontosabb gondolatát, mely szerint tanulnunk kell a múltból, és a jövő felé fordulni. Ismertetésre került a Mitsubishi részvétele a villamos szabványosításban, ami tanulságos példa arra, hogy milyen komolyan veszi egy nagyvállalat a szabványosítást hosszú távú érdekei érvényesítésére. A másik ismertetett előadás a Hawaii-szigetek energiaellátásáról és jövőbeli terveiről szólt, ami jó példa egy tökéletesen izolált szigetüzemre. Hawaii jelenleg villamos energiáját 90%-ban importált fosszilis energiahordozók elégetésével állítja elő, ami nagyon magas villamosenergia-árat eredményez, fékezve a gazdaság fejlesztését. Megújuló energiaforrások bevonásával (cél a megújuló energiaforrások energiatermelésen belüli 40%-os arányának elérése 2030-ra) olcsóbbá akarják tenni a villamos energia árát, ezzel felpörgetve az ipari növekedést. A megújuló energiaforrások közül a szél- és a napenergia termelésére helyezik a hangsúlyt. A következő ismertetett előadás az indonéz villamos energetikai helyzetképről szólt (Satri Falanu, PLN Research Institute). Ezt követően a jövőbeli tervekről, az elosztóhálózat megbízhatóságának növeléséről, az energiahatékonyság javulásáról, a karbon károsanyag-kibocsátás csökkentéséről hangzott el tájékoztatás. Érdekesek az indonéz tervek a „növelt minőségi energiaellátás magasabb árért" programokról, amely alatt megbízhatóbb energiaellátást értenek.
Végezetül Zerényi József beszámolt a magyar villamosenergia-irányítás nehézségeiről, kihívásairól. A megújuló energiaforrásokon alapuló energiatermelők, az elosztó hálózatokra csatlakozó kis áramfejlesztő telepek megjelenésével (melyek egyenáramot állítanak elő, és egyen/váltóirányító rendszeren keresztül csatlakoznak a hálózathoz) az energiaellátás hagyományos szabályozó eszközeinek szerepe (forgótartalék, frekvenciaszabályozás) megváltozott, új problémák jelentek meg.

4.    Kosák Gábor titkár (statisztikai adatokat is bemutatva) beszámolt az MSZT 2014. évi helyzetéről/eredményeiről. Sajnálattal emelte ki az MSZT már több éve tartó – elsősorban a kormányzati támogatás hiánya miatti – nagyon nehéz anyagi helyzetét és az angol nyelvű MSZ EN-ek problémáját, illetve a magyar nyelvű EN-szabványok folyamatosan csökkenő arányát. Az MSZT tagszervezeteinek létszáma stabil, évek óta 300 körül mozog. Generációváltás az elektrotechnika területén az MSZT-n belül is lezajlott. 2014 februárjában csatlakozott az MSZT-hez Nagy Gábor kolléga, aki nagyon rövid idő alatt beilleszkedett, ő az elektrotechnikai szabványosítás nagy reménysége.

5.    Kosák Gábor titkár beszámolt a nemzeti elektrotechnikai szabványosítás általános helyzetéről és 2014. évi eredményeiről. Megköszönte az MSZ EN-ek támogatóinak (MAVIR Zrt., LEGRAND Zrt.), hogy lehetővé tették a magyar nyelvű változatok kidolgozását/kiadását. 2014 folyamán 18 magyar nyelvű MSZ EN, MSZ IEC, illetve tiszta MSZ elektrotechnikai szabvány jelent meg.

A legfontosabbak:

 • MSZ EN 61439 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések című szabványsorozat 1. és 2. része;
 • MSZ EN 60079-0:2013 Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2011, módosítva);
 • MSZ EN 50292:2013 Villamos készülékek a szén-monoxid érzékelésére lakóházakban, lakókocsikban és hajókon. Kiválasztási, üzembe helyezési, használati és karbantartási útmutató.

A titkár úr beszámolt a sikerekről, elismerésekről: Barsai János kolléga, a magyar gyógyászati villamos készülékek, a röntgenkészülékek szabványosításának doyenje megkapta az IEC rangos kitüntetését, az 1906 Díjat. A díjat az évtizedeken átívelő szakértői tevékenységéért kapta az IEC/TC 62 bizottság javaslatára. Ilyen díjat másodszor kap magyar szakértő, 2012-ben Papp Ferenc kapta a TC 34 javaslatára.
Sajnálattal értesültünk arról, hogy elhunyt Dr. Schanda János (MSZT/MB 838 „Világítástechnika"), Dr. Szandtner Károly (MSZT/MCS 805 „Nagyfeszültségű vizsgálati módszerek"; MSZT/MB 827 „Kisfeszültségű megszakítók és áramvédő kapcsolók"), és Gergely Csaba (a Siemens képviselője).

2015. évi tervek:

Folyamatban van az MSZ EN 60601-1 Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Az alapvető biztonságra és a lényeges működésre vonatkozó általános követelmények (IEC 60601-1:2005) című szabvány és A1 módosításával egybeszerkesztett magyar nyelvű változatának kiadása, valamint az MSZ EN 61439 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések című szabványsorozat további részeinek magyar nyelvű bevezetése. Ezekkel együtt összesen 17 szabvány, tiszta magyar szabvány és magyarázatos szabványgyűjtemény magyar nyelvű bevezetése van folyamatban. Ha a Magyar Mérnöki Kamara támogatása megvalósul, ez a szám növekedni fog.
Ezen felül a titkár úr beszámolt a 2015. év két nagy nemzetközi szintű eseményéről, amit Budapesten tartottak/tartanak meg: az IEC/TC 13 „Villamosenergia-mérés és szabályozás" plenáris ülés (összevonva a CENELEC/TC 13 üléssel) 53 résztvevővel 2015. április 13-17. között, és az IEC/TC 10 „Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásokra" bizottság ez évi plenáris ülése 2015. november 23-27. között.

6.    Thurnay Bence (divízió igazgató, TÜV Rheinland Intercert Kft., MEEI divízió) képviselte Magyarországot az IEC 78. közgyűlésén, Tokióban az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság delegációvezetőjeként. Beszámolt a magyar részvételről a Megfelelőségértékelési Testület (CAB) ülésén, a nemzeti bizottsági titkárok fórumán, a nemzeti bizottsági elnökök fórumán, a tanácsi döntéshozó értekezleten, a „Szabványfejlesztés és megfelelőségértékelés – összeférhetetlenség?" értekezleten és a tanácsi nyitott ülésen. Thurnay Bence a tanácsi döntéshozó értekezleten a megfelelőségértékelés irányítási rendszerének átszervezéséhez szólt hozzá. Javasolta, hogy a „Szakmai csoportok képviselőinek részvétele a CAB-ban" című tervezetben a szakmai csoportok kategóriái legyenek úgy meghatározva, hogy a jelölt CAB-tagok neve mellett szerepeljen, hogy milyen szakmai csoportot képviselnek. Az irányítási szintekkel kapcsolatban javasolta, hogy az irányítási döntéseket a szakmai munkát végzők szintjéhez minél közelebb hozzák meg. A CE-rendszer testületei (IECEE, CMC, IECEx stb.) a működési területükön belül legyenek döntési jogkörrel felhatalmazva, különösen a vezetés és fejlesztés szabályai és eljárásai tekintetében. Javasolta továbbá, hogy a következő közgyűlés napirendjébe vegyék fel az IEC-megfelelőségértékelés irányítási rendszerének áttekintését.
A tanácsi döntéshozó értekezleten megválasztották a következő 3 éves időszak tisztségviselőit, elfogadták az IEC-titkárság előző évről szóló éves jelentését, a következő évi költségvetést és tagdíjakat, a megfelelőségértékelés irányítási rendszerének átszervezését, továbbá egyéb szervezeti, irányítási ügyekben is döntöttek. Magyarország minden szavazáson részt vett. Ezen kívül a magyar küldöttség a következő közgyűlési eseményeken képviseltette magát: nyitóünnepség, búcsú-gálaest, IEC-eszközök és szolgáltatások fejlesztése.
Thurnay Bence élménybeszámolót tartott a közgyűlésről, a sajátos japán szervezési módszerekről. Tokió centrumában, a kifejezetten globális konferenciák rendezésére épült rendezvénykomplexum adott helyet a találkozónak, ami 2 hétig tartott. A legtöbb IEC műszaki bizottság (TC1-TC122) (párhuzamosan szervezett) ülést tartott a közgyűlés első felében. A létszámról nincs pontos adat, a hivatalos résztvevők száma 4000 fő körül volt. Ezzel együtt a szponzorok, gyártók és szolgáltatók kiállításai is zajlottak minden nap. Az ülést kulturális események színesítették.
A következő, 79. közgyűlést Belorussziában, Minszkben tartják, 2016-ban a német nemzeti bizottság lesz a házigazda, 2017-re pedig Oroszország aspirál.

7.    Az „Egyebek" napirendi pont keretében Zerényi József elnök úr megköszönte és méltatta Kádár Aba úrnak az MSZT/MB 840 „Épületek villamos berendezései" műszaki bizottság elnökeként végzett évtizedes szabványosítási munkáját, és e posztról történő visszavonulása alkalmából díszoklevelet adott át, és Örökös MB 840 elnökké nevezte ki, amit az ülés elfogadott. (Az MSZT/MB 840 új elnöke: Novothny Ferenc, Óbudai Egyetem.)

8.    Zerényi József elnök úr megköszönte az aktív részvételt és bezárta az ülést.

Kosák Gábor
MSZT/NB 1 titkár