Tájékoztató az IEC 79. közgyűléséről

Az IEC (International Electrotechnical Commission, Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) sorrendben immáron 79. közgyűlésére a Belarusz Köztársaságban, Minszkben került sor 2015. október 12–16. között.

Az ülés vezérgondolata: „Központban az energiahatékonyság és a megfelelőségtanúsítás". A 2009 decemberében, a koppenhágai „klíma-csúcstalálkozón" elfogadott deklaráció szerint a globális felmelegedést az iparosodást megelőző átlagos hőmérsékleti szinteknél 2°C-kal magasabb szintre kell korlátozni. Az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ra az 1990-es szinthez képest legalább 20%-kal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, egyúttal 20%-kal javítja az energiahatékonyságot és a teljes fogyasztás 20%-ára növeli a megújuló energiaforrások részarányát. Ezen túlmenően további ambiciózus célokat tűzött ki 2030-ra. A célokat a villamosipar és az elektrotechnikai szabványosítás oldaláról a villamos gyártmányok energiahatékonyságának növelésével, energiaipari intézkedésekkel, az újrahasznosítható energiát előállító rendszerek fejlesztésével kell támogatni. Az ülés konferenciái, szekcióülései az ez irányba mutató megtett lépésekről szóltak.

A Közgyűlésen a hivatalos résztvevők száma 4000 körül volt (2014-ben, Tokióban is 4000 volt a résztvevők száma). A legtöbb IEC műszaki bizottság (TC 1 – TC 122) párhuzamosan szervezett ülést tartott a közgyűlés első felében. Ezek után következtek a közgyűlési események.

A közgyűlés ülései két részből álltak, műszaki bizottsági ülésekből és az IEC irányító szervezeteinek üléseiből. A műszaki bizottsági üléseken a bizottságok jövendő szabványosítási munkájával kapcsolatos döntéseket hoztak, illetve elfogadták a bizottságok éves jelentését.
A Közgyűlésen Magyarországot, illetve az MSZT Nemzeti Elektrotechnikai Bizottságát Thurnay Bence, a TÜV Rheinland InterCert Kft. (MEEI) divízióigazgatója képviselte, aki a következő eseményeken vett részt: a Megfelelőségértékelési Testület (CAB) ülése, a nemzeti bizottsági titkárok fóruma, a nemzeti bizottsági elnökök szemináriuma, az „IT-eszközök és szolgáltatások" értekezlet és az „Iparosodó országok műhelykonferenciája", a tanácsi döntéshozó értekezlet és a tanácsi nyitott ülés.

A tanácsi döntéshozó értekezleten meg kellett választani a következő 3 éves időszak tisztségviselőit, az IEC jövendő elnökét, James M. Shannon-t (USA) a 2017–2019 periódusra, valamint a harmadik elnökhelyettest, Dr. Yinbiao Shu-t (Kína). Ezen felül a Tanácsi Testület (CB) négy tagját (öt jelölt volt), a Szabványosításirányító Szervezetének (SMB) két tagját (három jelölt volt), valamint a Megfelelőségértékelési Testület (CAB) két tagját (három jelölt volt) választották meg. Magyarország minden szavazáson részt vett, támogatva az előzetes megbeszélésen meghatározott jelölteket.
A tanácsi döntéshozó értekezleten elfogadták az IEC-titkárság előző évről szóló éves jelentését, a következő évi költségvetést és tagdíjakat (benne Magyarország tagdíját), továbbá egyéb szervezeti, irányítási ügyekben is döntöttek.

A 2016. évi, 80. közgyűlés Németországban (Frankfurtban), a 2017. évi Oroszországban lesz, a 2018. évi közgyűlés megszervezésére pedig Korea aspirál.

Kosák Gábor
2016. június