Tájékoztató az IEC 78. közgyűléséről

Az IEC (International Electrotechnical Commission, Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) 2104. évi, sorrendben immáron 78. közgyűlésére Japánban, Tokió városában került sor november 10-14. között.

Az ülés vezérgondolata: Integrációval az okosabb világ felé – Együttélés és fenntarthatóság. A globális kihívások, a természeti erőforrások kimerülése, a klímaváltozás, a túlnépesedés, amikkel szembe kell néznünk, sürget minket, hogy tovább haladjunk az „okosabb világ" felé, amely intelligensebb, energiahatékonyabb, környezetbarátabb és biztonságosabb. Az ülés konferenciái, szekcióülései e vezérgondolat köré fonódtak.

A közgyűlés ülései két részből álltak, műszaki bizottsági ülésekből, és az IEC irányító szervezeteinek üléseiből. A műszaki bizottsági üléseken a bizottságok jövendő szabványosítási munkájával kapcsolatos döntéseket hoztak, illetve elfogadták a bizottságok éves jelentését.

Magyarország a közgyűlésen két fővel képviseltette magát. Papp Ferenc úr a General Electric Hungary támogatásával az IEC TC 34 „Lámpák és tartozékaik" műszaki bizottság és albizottságai ülésein vett részt, Thurnay Bence úr, a TÜV Rheinland InterCert Kft. (MEEI) divízióigazgatója pedig a Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság képviseletében delegációvezetőként a következő döntéshozó értekezleteken: a Megfelelőségértékelési Testület (CAB) ülésén, a nemzeti bizottsági titkárok fórumán, a nemzeti bizottsági elnökök fórumán, a tanácsi döntéshozó értekezleten, a „Szabványfejlesztés és megfelelőségértékelés – összeférhetetlenség?" értekezleten és a tanácsi nyitott ülésen. Thurnay Bence úr a tanácsi döntéshozó értekezleten a megfelelőségértékelés irányítási rendszerének átszervezéséhez szólt hozzá. Javasolta, hogy a „Szakmai csoportok képviselőinek részvétele a CAB-ban" című tervezetben a szakmai csoportok kategóriái legyenek úgy meghatározva, hogy a jelölt CAB-tagok neve mellett szerepeljen, milyen szakmai csoportot képviselnek. Az irányítási szintekkel kapcsolatban javasolta, hogy az irányítási döntéseket a szakmai munkát végzők szintjéhez minél közelebb hozzák meg. A CE-rendszer testületei (IECEE, CMC, IECEx stb.) a működési területükön belül legyenek döntési jogkörrel felhatalmazva, különösen a vezetés és fejlesztés szabályai és eljárásai tekintetében. Javasolta továbbá, hogy a következő közgyűlés napirendjébe vegyék fel az IEC-megfelelőségértékelés irányítási rendszerének áttekintését.

A tanácsi döntéshozó értekezleten meg kellett választani a következő 3 éves időszak tisztségviselőit, IEC-kincstárnokot (egy jelölt volt, dr. Åke G. V. DANEMAR, Svédország), CAB-elnököt (egy jelölt volt, dr. Ulrich Spindler, Németország), a Tanácsi Testület (CB) öt tagját (hat jelölt volt), a Szabványosítás Irányító Szervezetének (SMB) három tagját (hat jelölt volt), valamint a Megfelelőségértékelési Testület (CAB) négy tagját (nyolc jelölt volt). Magyarország minden szavazáson részt vett.

A tanácsi döntéshozó értekezleten elfogadták az IEC-titkárság előző évről szóló éves jelentését, a következő évi költségvetést és tagdíjakat, a megfelelőségértékelés irányítási rendszerének átszervezését, továbbá egyéb szervezeti, irányítási ügyekben is döntöttek.

A 2014. évi „1906 Award" díjat dr. Shuji Hirakawa úr az IEC TC 100, Audio-, video- és multimédia-rendszerek és berendezések műszaki bizottság titkára kapta.

A magyar küldöttség a következő közgyűlési eseményeken képviseltette magát: nyitóünnepség, búcsúgálaest, IEC-eszközök és szolgáltatások fejlesztése.

A következő, 79. közgyűlést Belorussziában, Minszkben tartják, 2016-ban a német nemzeti bizottság lesz a házigazda, 2017-re Oroszország aspirál.

Kosák Gábor