Szakmai fórum az MSZ EN 62115:2005 „Villamos játékok. Biztonság" és azóta megjelent három módosításának egybeszerkesztett új kiadásáról

A fórum célja:
A villamos játékokra vonatkozó EN 62115:2005 szabvány 2007 januárja óta magyar nyelvű MSZ-szabványként is elérhető. Azóta három módosítása (A2, A11 és A12) és egy értelmező lap is megjelent, amelyek alapvető változásokat eredményeztek. A fórum célja ezek megismertetése a szabványalkalmazók széles körével.

A szakmai fórum témakörei az MSZ EN 62115 módosításait, változásait érintik, amelyek azonban a hatályos jogszabályok rendelkezéseihez is megoldást adnak.

A villamos játékok biztonsági szabványának ismerete nemcsak a gyártók számára, de a gyártók meghatalmazott képviselői, az importőrök, a forgalmazók és a hatóságok számára is fontos, mivel – különösen Európán kívüli gyártó esetén – nekik kell meggyőződniük arról, hogy a forgalmazott villamos játék megfelel-e a villamossági termékekre vonatkozó 23/2016. (VII. 7.) NGM rendeletnek, illetve a piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi szervek az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat rajtuk kérik számon.

A 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet szerint: A forgalmazó a villamossági termék forgalmazását megelőzően köteles ellenőrizni, hogy a villamossági terméken fel van-e tüntetve a CE jelölés, mellékelték-e hozzá az előírt dokumentációt, a használati és kezelési útmutatót magyar nyelven, továbbá hogy a gyártó a rendeletben meghatározott követelményeket teljesítette-e. Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a villamossági termék nem felel meg az e rendeletben megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a villamossági termék megfeleljen az e rendeletben előírt követelményeknek. A piacfelügyeleti hatóság büntetést is kiszabhat.

Program
Jelentkezési és szabványmegrendelő lap

Tervezett időpont: 2017. március 30.
Részvételi díj: 16 000 Ft/fő + áfa
További információ:
Kosák Gábor, szabványosító menedzser
e-mail: g.kosak@mszt.hu; tel.: 456-6871