Szakmai fórum
Változások az ISO 9001, az ISO 14001 követelményeiben és az akkreditálásban

2016. április 7.

A fórum célja, hogy bemutassa a közelmúltban magyar nyelven is megjelent irányítási rendszerszabványokat, az akkreditálás változásait és konzultációs lehetőséget teremtsen az érdekeltek számára.

Az ISO 9001:2015 megfelelő választ ad a technológia, az üzleti sokféleség, a globális kereskedelem jelentős változásaira és várható, hogy továbbra is a leginkább eredményes, felhasználóbarát és legfontosabb minőségirányítási rendszer marad.

Az ISO 14001:2015 segít a szervezeteknek a környezeti hatások és üzleti tevékenységük kapcsolatának megértésében, és a káros környezeti hatások csökkentésében. A szabvány alkalmazása hozzájárul a környezeti, a gazdasági és a társadalmi egyensúly megteremtéséhez.

Az ISO/IEC 17021-1:2015 általános követelményeket támaszt a minőségirányítási, a környezetközpontú vagy más irányítási rendszerek tanúsítását és auditját végző testületekkel szemben. E követelmények betartásával biztosítható, hogy a tanúsító testületek az irányítási rendszerek tanúsítását felkészülten, következetesen és pártatlanul végezzék, és előmozdítsák az ilyen testületek elismertségét, valamint az általuk kibocsátott tanúsítványok nemzeti és nemzetközi szintű elfogadását.

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) az irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatakor a felépítés egységesítését határozta el. Ez megkönnyíti a különböző rendszerek integrációját és költségmegtakarítást eredményez. Az általános (high-level) szerkezetet, a közös szakkifejezéseket és szövegrészeket az ISO/IEC Direktívák 1. részének SL melléklete tartalmazza (www.iso.org/directives). Ahogy egyre több ISO-szabványt vonnak felülvizsgálat alá, úgy növekszik a közös felépítést tükröző szabványok száma.

Melyek a legfontosabb közös változások?

Egyes változások közösek mindkét irányítási rendszerszabványban. Ilyenek például:

  • alapvető fontosságú a szervezet és környezetének, valamint az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése;
  • hangsúlyosabbá válik a vezetőség szerepvállalása, elszámoltathatósága a rendszer eredményességéért;
  • meg kell határozni azokat a kockázatokat és lehetőségeket, amelyekkel foglalkozni kell a tervezett eredmények elérése érdekében;
  • a célokkal és a teljesítmény értékelésével kapcsolatban egyértelmű követelményeket kell megállapítani;
  • a külső és a belső kommunikáció egyaránt fontos;
  • a dokumentált információ kifejezést alkalmazzák a dokumentumok és a feljegyzések helyett.

Ha szeretné megismerni az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 9001:2015 egyedi követelményeit, a kockázatalapú gondolkodást, tudni szeretné, hogyan változott 2016. január 1-től a nemzeti akkreditálás rendszere, milyen teendők várnak a tanúsító testületekre és a tanúsított szervezetekre, valamint milyen irányítási rendszerszabványok esetében várhatók változások, vegyen részt az MSZT e tárgyban rendezendő szakmai fórumán, ahol az ismereteket elismert előadók közvetítik és szakmai konzultációra is lehetőséget biztosítunk.

A fórum témáihoz kapcsolódó szabványokat a résztvevők kedvezménnyel vásárolhatják meg.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette az érdeklődését, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát.

Tervezett program
Jelentkezési lap

Czimer Gáborné (szabvtit@mszt.hu)
2016. február