A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések szabványsorozat változásai (MSZ IEC/TR 61439-0) és alkalmazási tapasztalatai

Szakmai fórum, 2018. június 5. (kedd)

A fórum célja:

A felhasználó és a gyártó együttműködésének gördülékenyebbé tétele érdekében az új MSZ IEC/TR 61439-0 ismertetése, valamint a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre vonatkozó szabványsorozat további részeinek alkalmazása során szerzett tapasztalatok megosztása.

A fórum két fő témaköre az újonnan kiadott MSZ IEC/TR 61439-0 bemutatása és az MSZ EN 60439 szabványsorozat korábban megjelent részeinek alkalmazása során szerzett tapasztalatok ismertetése és megvitatása lesz.

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre vonatkozó IEC 61439 szabványsorozaton belül vannak a rendszerre és az alkalmazásra vonatkozó részletek, amelyeket a felhasználó ad meg azzal a céllal, hogy az igényeinek és elvárásainak megfelelő berendezést készíthessen a gyártó.

A fórum első részének tárgya az IEC/TR 61439-0 műszaki jelentés áttekintése, amely a felhasználók szemszögéből azonosítja azokat a funkciókat és jellemzőket, amelyeket meg kell határozni a berendezések adatainak megadásakor. A műszaki jelentés a következőket tartalmazza:

  • a berendezés jellemzőire és lehetséges változataira vonatkozó magyarázatot az IEC 61439 szabványsorozaton belül;
  • a megfelelő változat kiválasztására és az alkalmazási igényeknek megfelelő jellemzők meghatározására vonatkozó útmutatást;
  • adatközlési útmutatót a berendezés adatainak megadásához.

A fórum második részében ismertetésre kerül a szabványsorozat alkalmazásának módja, különösen az elosztóberendezésekre vonatkozó részeivel kapcsolatos tapasztalatok, valamint javaslatok hangzanak el a vizsgálatok, igazoló ellenőrzések kivitelezésére és a szakképzettség nélküli személyek által kezelhető elosztótáblákkal kapcsolatban is.

Az előadás segít eligazodni a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre vonatkozó korábbi MSZ EN 60439 helyett az MSZ EN 61439 szabványsorozat kiadásával megváltozott követelményekben is.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát.

Tervezett program
Jelentkezési lap
Szabványmegrendelő lap

Részvételi díj: 10 000 Ft/fő + áfa
További információ: Kosák Gábor, szabványosító menedzser
e-mail: g.kosak@mszt.hu; tel.: 456-6871