Személyi védőeszközök robbanásveszélyes területeken

A személyi védőeszközökre vonatkozó európai szabványokat az 89/686/EK európai irányelvnek való megfelelőség céljából dolgozzák ki, az alapvető biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek meghatározására. Az irányelv elsődleges célja, hogy garantálja az Európai Unió területén a személyi védőeszközök szabad piaci áramlását, azonban a tényleges alkalmazási követelményeket nem tartalmazza.

A CEN és a CENELEC közös munkacsoportja, a CEN/CLC/JWG 7 "PPE against electrostatic risks" 2015-ben közzétette a CEN/CLC/TR 16832:2015 A személyi védőeszközök kiválasztása, használata, karbantartása és tisztítása az elektrosztatikus kockázatok megelőzésére, robbanásveszélyes területeken című műszaki jelentést, melynek célja, hogy útmutatást adjon a robbanásveszélyes területeken alkalmazott személyi védőeszközök, ruházatok, és egyéb kapcsolódó eszközök kiválasztásához, használatához, karbantartásához és tisztításához, a sztatikus feltöltődés okozta veszélyek elkerülésére.

A műszaki jelentésben található információk segítik a munkáltatókat a fentiekkel kapcsolatos döntések meghozatalában, kiemelve a fontosabb szempontokat, melyeket meg kell fontolniuk. Az útmutatás hasznos lehet más felek, mint például a védőeszközök beszállítói, szolgáltatói, a felügyeleti szervek, biztosítók stb. számára is.

A műszaki jelentéseket (Technical Report, TR) nem kötelező bevezetni nemzeti szabványként, de abban az esetben, ha a gazdaság szereplői igénylik, nincs akadálya nemzeti szabványként való kiadásuknak.

A CEN/CLC/TR 16832:2015 nemzeti szabványként való bevezetésével kapcsolatos javaslatokat és kérdéseket Nagy Gábor szabványosító menedzserhez kell eljuttatni (g.nagy@mszt.hu).

A műszaki jelentés megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Nagy Gábor
2016. január