Szakmai fórum a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványairól

Az MSZ EN 61439 szabványsorozat

A fórum célja:

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre vonatkozó európai szabványsorozat, különösen az általános szabályokat tartalmazó, magyar nyelven is elérhető első rész ismertetése a szabványfelhasználók széles körével.

Rövid ismertetés:

Az IEC (International Electrotechnical Comission) átszerkesztette a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre vonatkozó IEC 60439 szabványsorozatot, aminek következményeként megváltozott a szabványsorozat felépítése és azonosító jelzete IEC 61439 lett. A korábbi IEC 60439 szabványsorozat az elosztó- és vezérlőberendezéseket tipizált (típusvizsgált) és részlegesen tipizált (részlegesen típusvizsgált) berendezésekre osztotta. A tipizált és a részlegesen tipizált berendezések vizsgálata eltérő volt, a vizsgálatok típus- és darabvizsgálatokra oszlottak. Az IEC 61439 szabványsorozatban ez a megkülönböztetés megszűnt, a vizsgálatok megváltoztak és új rendszer szerint vannak csoportosítva. Az elosztó- és vezérlőberendezéseket egységesen igazoló ellenőrzésnek kell alávetni. Az IEC 61439 szabványsorozat szerinti, megváltozott követelmények ismerete nélkülözhetetlen minden kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezést tervező, gyártó, valamint minden kisfeszültségű épületvillamossági berendezést telepítő számára. Ezeket a változásokat érintik a szakmai fórum témakörei.

 • A nemzetközi és a magyar szabványosítás az MSZ EN 61439 szabványsorozat szakterületén
 • Az általános szabályokat tartalmazó MSZ EN 61439-1:2012 szabvány ismertetése:
  • Alkalmazási terület;
  • Szakkifejezések és fogalommeghatározások;
  • Illesztési (interfész-) jellemzők;
  • Üzemi feltételek;
  • Szerkezeti követelmények;
  • Működési követelmények;
  • Konstrukcióigazoló ellenőrzés.
 • A teljesítménykapcsoló és teljesítményvezérlő berendezésekre vonatkozó MSZ EN 61439-2 szabvány és a sorozat további szabványainak ismertetése

Tervezett időpont: 2014. szeptember 24.
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő + áfa
További információ: Kosák Gábor, szabványosító menedzser
e-mail: g.kosak@mszt.hu; tel.: 456-6871

Tervezett program 

Jelentkezési lap