Szakmai fórum a készelemes fém munkaállványok létesítéséről, karbantartásáról, ellenőrzéséről és bontásáról

(MSZT, 2016. március 31.*)

A Magyar Szabványügyi Testület február 1-jén teszi közzé az MSZE 13020:2016 Készelemes fém munkaállványok létesítésének, használatának és bontásának követelményei előszabványt. Az előszabvány összhangban van a készelemes fém munkaállványokra vonatkozó MSZ EN 12810 Homlokzati állványok előre gyártott elemekből és az MSZ EN 12811 Építési segédszerkezetek szabványsorozatokkal, és az e szabványok szerinti állványok közül a homlokzati és térállványokra vonatkozik. Az egységes alkalmazás elősegítése céljából egyértelmű példát, valamint a jegyzőkönyvre, nyilatkozatra, ellenőrzési listára és tiltótáblára mintát tartalmaz.

Az előszabvány az európai szabványokat kiegészítve követelményeket tartalmaz a készelemes fém munkaállvány létesítésének folyamatára: az állvány tervezésére, az állványlétesítés személyi feltételeire, az állványelem telephelyi karbantartására és ellenőrzésére, az állványépítés folyamatára, az elkészült állvány használatbavételi eljárására, az állványhasználók közötti átadás-átvételre, a kész állványon való munkavégzésre, az állvány átalakítására és lebontására. Az előszabvány azonban nem vonatkozik az MSZ EN 12810 és az MSZ EN 12811 szabványsorozatoknak nem megfelelő készelemes fém munkaállványokra, amelyekkel kapcsolatban az építőipari vállalkozások és a hatóságok számára is megfelelő megoldást kell találni a korszerűtlen MSZ 13017 Készelemes könnyűállványok szabványsorozat, illetve az MSZ 17177:2010 Az építőipari, készelemes, fém állványrendszer elemeinek ellenőrzése szabvány további sorsát illetően.

Az MSZT által szervezett, Az építési állványok biztonságának és szabványainak időszerű kérdései (MSZE 13020:2016) című szakmai fórum az MSZE 13020:2016-tal, valamint az építési állványok előzőekben ismertetett szabványaival és a kapcsolódó kérdésekkel, várható változásokkal kíván foglalkozni, a résztvevők – az állványok gyártói, építői, forgalmazói, használói, ellenőrei és a munkavédelemmel foglakozók – számára is lehetőséget teremtve a vélemények ismertetésére, az álláspontok ütköztetésére.

A szakmai konferencián a résztvevők kedvezményes áron, a helyszínen megvásárolhatják a szakmai fórum témáját adó MSZE 13020:2016 előszabványt.

A szakmai fórummal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Bernáth Csaba, (06-1) 456-6935, e-mail-cím: cs.bernath@mszt.hu

* A szakmai fórumot igény esetén más helyszínen és más időpontban is megrendezzük.