Szakértői tevékenységek szabványa

– részvételi felhívás –

A Magyar Szabványügyi Testület munkaprogramjába vette a szakértői szolgáltatások minimumkövetelményeit tartalmazó MSZ EN 16775:2016 Szakértői szolgáltatások. Szakértői szolgáltatásokra vonatkozó általános követelmények szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozását. A szabvány magyar nyelvű változatának javaslatát az MSZT egy erre a célra létrehozott műszaki bizottság keretén belül kívánja megtárgyalni és elfogadni.

A szabványt a CEN/TC 405 Expertise services (Szakértői szolgáltatások) műszaki bizottság fogadta el, és azzal a céllal készült, hogy a kötelező érvényű szerződéses és/vagy jogi előírásokkal lefedett szolgáltatásokon (pl. adótanácsadás, felülvizsgálat, ügyvéd-ügyfél kapcsolat stb.) kívüli szakértői tevékenységekre is felállítson olyan minimumkövetelményeket, amelyek mind az egyéni, mind a társasági szakértői tevékenység végzésére vonatkoznak.

Ehhez a szabvány meghatározza a szakértői tevékenységek alapfogalmait, továbbá leírja a szakértői szolgáltatást végzők (Expertise Service Providers – ESP) körét. Önálló fejezet tartalmazza azokat az etikai szabályokat, amelyekhez e szolgáltatást végzőknek igazodniuk kell: függetlenség, pártatlanság, objektivitás, feddhetetlenség, illetve az adatok bizalmas kezelése.

Meghatározza, hogy a szakértőnek képzettnek kell lennie az adott témában, rendelkeznie kell a szükséges kompetenciákkal és háttérismeretekkel, de nem elhanyagolható a folyamatos utánképzés fontossága sem. A szabvány terjedelmének nagy részét a szakértői szolgáltatások lépéseinek, valamint a lépésekhez tartozó feladatok és elvárások leírása adja. Részletezi a kezdeti peremfeltételeket, az igények felmérését, az ügyfél elvárásainak megismerését, a kockázatfelmérés szabályait, illetve az ügyfél és a szakértő közötti megállapodás részleteit.

A szabvány tehát röviden összefoglalja azokat az ismereteket, amelyek a szakértői szolgáltatások nyújtásához szükségesek, alapinformációkat ad, hogy mire szükséges odafigyelni az ilyen jellegű tevékenység végzése során.

A szabványosítási folyamat várhatóan 2018 augusztusában indul.

2018. július 23-ig várjuk a témában érdekelt szervezetek és mindazok jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában.

Felvilágosítást ad: Bernáth Csaba, e-mail-cím: cs.bernath@mszt.hu

2018. június