Szakértői szolgáltatások A-tól Z-ig

A szakértői szolgáltatások minimumkövetelményeinek meghatározására létrejött CEN/TC 405 Expertise services (Szakértői szolgáltatások) projektbizottság elfogadta az EN 16775:2015 Expertise activities. General requirements for expertise services szabványt, amit az MSZT 2016. május 1-jén vezetett be magyar nemzeti szabványként (MSZ EN 16775:2016Szakértői szolgáltatások. Szakértői szolgáltatásokra vonatkozó általános követelmények).

A szabvány azzal a céllal készült, hogy a kötelező érvényű szerződéses és/vagy jogi előírásokkal lefedett szolgáltatásokon (pl. adótanácsadás, felülvizsgálat, ügyvéd-ügyfél kapcsolat stb.) kívüli szakértői tevékenységekre is felállítson olyan minimumkövetelményeket, amelyek mind egyéni, mind társasági szakértői tevékenység végzésére vonatkoznak.

Ehhez a szabvány meghatározza a szakértői tevékenységek alapfogalmait, továbbá leírja a szakértői szolgáltatást végzők (Expertise Service Providers – ESP) körét. Önálló fejezet tartalmazza azokat az etikai szabályokat, amelyekhez ezen szolgáltatást végzőknek igazodniuk kell: függetlenség, pártatlanság, objektivitás, feddhetetlenség, illetve az adatok bizalmas kezelése.

Definiálja, hogy a szakértőnek képzettnek kell lennie az adott témában, rendelkeznie kell a szükséges kompetenciákkal és háttérismeretekkel, de nem elhanyagolható a folyamatos utánképzés fontossága sem.

A szabvány terjedelmének nagy részét a szakértői szolgáltatások lépéseinek, valamint a lépésekhez tartozó feladatok és elvárások leírása adja. Részletezi a kezdeti peremfeltételeket, az igények felmérését, az ügyfél elvárásainak megismerését, a kockázatfelmérés szabályait, illetve az ügyfél és a szakértő közötti megállapodás részleteit. A szakértői szolgáltatás magában foglalja az adatgyűjtést, a szolgáltatási eljárás végrehajtását, a folyamatos utókövetést (monitoring), valamint a lépések dokumentációját. A szabvány tartalmazza azokat az információkat, amiket a folyamat végén az ügyfél számára átadandó záródokumentumoknak tartalmaznia kell.

A szabvány tehát röviden összefoglalja azokat az ismereteket, amelyek a szakértői szolgáltatások nyújtásához szükségesek, alapinformációkat ad, hogy mire szükséges odafigyelni ilyen jellegű tevékenység végzése során.

Érdeklődés esetén, a szabvány magyar nyelvű kiadásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2016. május