Az IEC, az ISO és az ITU tagjai 1970 óta minden évben október 14-én ünneplik a Szabványosítási Világnapot. 
A Világnap célja, hogy tisztelettel adózzon annak a többezer szakértőnek, akik világszerte, közös erőfeszítéssel, önkéntesen alkalmazható nemzetközi szabványokat dolgoznak ki, hogy felhívja a figyelmet a nemzetközi szabványok üzleti életben betöltött szerepével kapcsolatos tudatosság fontosságára, hogy hirdesse a szabványok szükségességét és hasznát.

Üzenet a Szabványosítási Világnap alkalmából

2014. október 14.

A szabványok alkalmazása kiegyenlített feltételeket
 teremt a piaci versenyben

Olyan világban élünk, amelyben minden területen mélyreható változások történnek. A gazdaság szereplőinek egymástól való függése és egymásra utaltsága sosem volt olyan mértékű, mint napjainkban.  A piacra szánt termékeket ma már nem egy, hanem több ország: a „világ” gyártja. A termékek, mielőtt eljutnak a végső fogyasztóhoz, számos országban megfordulnak, ahol munkaerő-ráfordítással vagy bizonyos alkotóelemek hozzáadásával nő az értékük.  

A nemzetközi szabványokat alkalmazó kis- és közepes vállalatok könnyebben tudják termékeiket tanúsíttatni, versenyképesebbek, termékeik a világon mindenhol elfogadottak, így be tudnak kapcsolódni a globális értékesítési láncokba.  Mindezt annak köszönhetően, hogy közvetlenül élvezik a szabványok nyújtotta technológiai tudástranszfer előnyeit.

Azok az országok, amelyek politikájukban és jogi szabályozásukban szem előtt tartják a nemzetközi szabványokat, állampolgáraik számára megteremtik a magas szintű fogyasztóvédelmet és a széleskörű minőségi termékválasztékot.

A sokpólusú világban, amelyben a feltörekvő gazdaságok befolyásának és gazdasági súlyának hatására folyamatosan változik az erőegyensúly, a nemzetközi szabványok élénkítik a kereskedelmet, visszaszorítják a kereskedelem mesterséges akadályait és kiegyenlített feltételeket teremtenek a piaci versenyben. Ez hatékonyabbá teszi a vállalatokat, az iparágakat és a gazdaságokat, megkönnyíti az exportot, ami nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt elérhetővé teszi a jó minőségű termékek és szolgáltatások változatos kínálatát.

Plakát