Az IEC, az ISO és az ITU tagjai 1970 óta minden évben október 14-én ünneplik a Szabványosítási Világnapot, ezzel is megtisztelve és elismerve annak a többezer szakértőnek a közös erőfeszítését, akik világszerte önkéntes, műszaki tartalmú dokumentumokat dolgoznak ki, amelyek nemzetközi szabványként jelennek meg. A Világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a nemzetközi szabványok fontosságára, valamint növelje a szabványok üzleti életben betöltött szerepével kapcsolatos tudatosságot, és hirdesse a szabványok szükségességét és hasznát.

 

Üzenet a Szabványosítási Világnap alkalmából

2013. október 14.

A nemzetközi szabványok támogatják a jó irányú változásokat

Napjainkban a nemzetközi közösségnek a folyton változó globális piacon és a makrogazdasági változások kiegyensúlyozása közben szembe kell néznie olyan problémákkal, mint a klímaváltozások. Ebben a komplex környezetben a nemzetközi szabványok hatásos eszközei a jó irányú változásoknak, megfogalmazzák azokat az előírásokat, amelyekkel megnyitható az út a globális piacokhoz, biztonságos üzleti környezetet teremtenek, sarkallják a gazdasági növekedést, továbbá segítik átalakítani és mérsékelni a klímaváltozás következményeit.  
A világ vezető szakembereinek közmegegyezéssel kialakított véleményét a nemzetközi szabványok képviselik az összes ipari ágazatban, például az energiafelhasználás és az energiaszállítás hatékonysága, az irányítási rendszerek, a klímakutatás, az egészségügy, a biztonságtechnika, az információtechnika és a kommunikációs technológia területén. A különböző ágazatokban dolgozó szakértők, a köz érdekében használva tudásukat, együtt alkotják meg a szabványokat, amelyek közvetítik az innovációt a világ összes országában és szilárd alapot biztosítanak az üzleti vállalkozásoknak, a kormányzatoknak és a társadalomnak a pozitív változásokhoz.  
A szabványok elősegítik a gyors gazdasági növekedést a fejlődő országokban, mert megadják a legjobb gyakorlatokat, lehetővé téve ezzel, hogy ne kelljen „újra feltalálni a kereket”. A gazdasági növekedés és az urbanizáció közötti szoros összefüggés miatt a szabványok egyre fontosabb segítői a városi közösségeknek az intelligens és fenntartható infrastruktúra kifejlesztésében és a városok élhetőbbé tételében.   
A nemzetközi szabványok biztosítják a fogyatékkal élőknek azt a környezetet, amelyben a termékek és a szolgáltatások számukra elérhetők.
A szabványokat úgy is alkalmazzák, mint a klímaváltozások hatásainak csökkentésére szolgáló eszközöket, mivel a szabványok elősegítik az energiahatékonyságot, megadják a hulladékkeletkezés és az üvegházhatást előidéző gázok csökkentésének módszereit. A szabványok tartalmazzák a megújuló energiák előállításának legjobb gyakorlatát, továbbá előremutató követelményeket és eljárásokat adnak a hulladéktároláshoz és újrafeldolgozáshoz, eszközként szolgálnak az összes iparág számára a hatékonyság fokozásához és a környezetminőség fenntarthatóságához.    
Az olyan nemzetközi szabványügyi szervezetek, mint az IEC, az ISO és az ITU biztosítják a kapcsolatot a nemzeti és regionális szabványok között, ezáltal a világ legjobb gyakorlatait harmonizálják, amivel kiküszöbölik a kereskedelem műszaki akadályait és előmozdítják, hogy a szociális és gazdasági előnyökből mindenki részesedjen.  
A szabványok által nyújtott előnyök kétségkívül eljutnak a vásárlókig a nagyobb választék, a jobb minőség és az alacsonyabb ár formájában.
Napjainkban az IEC, az ISO és az ITU a szabványosítás jól bevált tapasztalatait alkalmazza, hogy a jelenkor társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaihoz a legjobb gyakorlatokat és megközelítést közvetítse világszinten és közmegegyezéssel. A nemzetközi szabványosítás alapelvei manapság időszerűbbek, mint eddig bármikor. A szabványok változatlanul megadják a jó irányt a változásokhoz a kommunikáció és az együttműködés akadályainak lebontásával. Az IEC, ISO és ITU biztosítja a kereteket a szabványok kidolgozásához, amelyek közvetítik az ismereteket a világ országai között, valamint építőelemei a globális fellendülésnek.