ISO/COPOLCO – Szabványosítás a fogyasztók szolgálatában

A piaci szabályozás hagyományosan két szinten történik. A kormányzat privilégiuma, hogy a piac szereplői számára kötelező szabályokat írjon elő, ezzel együtt a vállalkozások állnak a szabványalkotás központjában, létrehozva azokat az önkéntesen vállalt szabályokat, amelyekkel elháríthatóak a kereskedelem műszaki akadályai. A fogyasztói igények érvényesítése azonban életbevágó a mai üzleti környezetben, így nem kerülhető el a fogyasztók képviselőinek bevonása a szabványok készítésébe.

Ezt az igényt ismerte fel az ISO Tanács (ISO Council), amely létrehozta a COPOLCO (Committee on Consumer Policy) Szabályozásfejlesztő Bizottságot (Policy Development Committee), mely a fogyasztói ügyekben ad ki útmutatásokat. A felhasználók képviselőinek bevonásával az ISO célja, hogy javuljon és kiegyensúlyozottabb legyen a termékek és szolgáltatások minősége, megvalósuljon a tisztességes verseny és a termékinformációkhoz való hozzáférhetőség, valamint az, hogy a szabványok alkalmazása a sérülékeny társadalmi csoportok számára előnyös legyen.
A COPOLCO az alábbi témakörökben segíti az ISO Műszaki Igazgatótanács munkáját:

  • A fogyasztók, valamint a nemzeti és nemzetközi szabványosítás kapcsolatát elősegítő tanulmányok készítése.
  • Egy olyan fórum kialakítása, amely segíti a tapasztalatcserét és a fogyasztói érdekek megvitatását a nemzeti és nemzetközi szabványosításban.
  • Javaslatkészítés az ISO Tanács számára, ahol a jelenlegi és leendő szabványosítási és megfelelőségértékelési munkában az ISO számára fontos fogyasztói szempontok kifejezésre kerülhetnek.
  • Javaslattétel az ISO Tanács számára új vagy felülvizsgált intézkedésekre, amennyiben érintik a fogyasztók igényeit.

Ezen túl az ISO/COPOLCO több ISO/IEC útmutatót is kiadott a fogyasztók tájékoztatása, illetve a biztonsági megfontolások témakörében, amelyekről az alábbi címen tájékozódhat:
ISO/COPOLCO  - Committee on consumer policy - Standard catalogue

Az ISO/COPOLCO azonban nem csupán egy tanácsadó bizottság az ISO-n belül, hiszen aktív lépéseket is tesz a fogyasztók képviselőinek bevonására a szabványok kidolgozásakor. Ehhez első lépésként minden évben meghatározza azokat a kulcsterületeket, ahol a felhasználók együttműködésével eredményt tudnak elérni, s megkeresi azokat az ISO és IEC műszaki bizottságokat, amelyek ezeken a területeken működnek. Ezután egy vagy több fogyasztói képviselő bevonásával az adott műszaki bizottság által készülő szabványok, illetve egyéb műszaki dokumentumok készítése során felmerülő fogyasztói igények egységes formában kerülnek összegyűjtésre, majd megosztásra a COPOLCO tagjai számára.
Bármely ISO-tagszervezet lehet a COPOLCO tagja, így ezután részesévé válhat a műszaki bizottságok, s így a szabványkészítés irányába történő visszacsatolásnak is. A COPOLCO tagjairól az alábbi címen tájékozódhat:
ISO/COPOLCO résztvevő és megfigyelő tagjai

Az ISO/COPOLCO a szabványkészítésben érdekeltek és döntéshozók közvetlen megkeresésével is igyekszik elérni a fent említett céljait. Ehhez bizonyos időközönként szakmai fórumokat (annual workshop) és képzéseket (train the trainer course) szervez, illetve tájékoztató honlapot tart fenn (Consumers and Standards: Partnership for a better world) angol nyelven.

További információkat az alábbi linkeken találhat:
ISO and consumers
ISO/COPOLCO Committee on consumer policy

Bernáth Csaba
2016. május