Szabványok szeptemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. szeptember 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

1. MSZT által kiadott helyesbítések

Magyar nyelvű nemzeti szabványok

 • MSZ EN 805:2000 Vízellátás. Az épületeken kívül lévő rendszerek és elemek követelményei
 • MSZ EN 60598-2-22:2015 Lámpatestek. 2-22. rész: Kiegészítő követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-22:2014)
 • MSZ EN 61643-11:2013 Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 11. rész: Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-védelmi eszközök. Követelmények és vizsgálati módszerek (IEC 61643-11:2011, módosítva)

Helyesbítés az angol nyelvű nemzeti szabványok magyar nyelvű címoldalán

 • MSZ EN 60051-1:2017 Mutatós (kijelzésű) analóg villamos mérőműszerek és tartozékaik. 1. rész: Fogalommeghatározások és minden részre vonatkozó általános követelmények (IEC 60051-1:2016)
 • MSZ EN 60076-3:2014 Teljesítménytranszformátorok. 3. rész: Szigetelési szintek, villamos szigetelésvizsgálatok és külső légközök (IEC 60076-3:2013)
 • MSZ EN 60519-1:2015 Villamos fűtés és elektromágneses feldolgozás céljára alkalmazott berendezések biztonsága. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60519-1:2015)
 • MSZ EN 60601-2-43:2011 Gyógyászati villamos készülékek. 2-43. rész: Intervenciós röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-43:2010)
 • MSZ EN 62196-3:2015 Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, lengő jármű-csatlakozóaljzatok és bemeneti járműcsatlakozók. Villamos járművek vezetékes töltése. 3. rész: Egyenáramú és váltakozó/egyenáramú csapos és érintkezőhüvelyes járműcsatlakozó-párok csatlakoztatási méretei és csereszabatossági követelményei (IEC 62196-3:2014)
 • MSZ EN 62220-1-3:2009 Gyógyászati villamos készülékek. Digitális röntgenképalkotó készülékek jellemzői. 1-3. rész: A detektív kvantumhatásfok meghatározása. Dinamikus képalkotásban használt érzékelők (IEC 62220-1-3:2008)
 • MSZ EN 62271-101:2013 Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 101. rész: Szintetikus vizsgálat (IEC 62271-101:2012)
 • MSZ EN IEC 62271-110:2018 Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 110. rész: Induktív terhelés kapcsolása (IEC 62271-110:2017)

 

2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítés

Angol nyelvű nemzeti szabvány

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 16755:2018

Tűzállósági teljesítmény tartóssága.
Belső és külső végfelhasználású, tűzgátló anyaggal kezelt fatermékek osztályai

EN 16755:2017/AC:2018, July

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.