Szabványok novemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2017. november 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

 • MSZ EN ISO 6579-1:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. Horizontális módszer a Salmonella kimutatására, számlálására és szerotipizálására. 1. rész: A Salmonella spp. kimutatása (ISO 6579-1:2017)
  (ICS 07.100.30)

Helyesbítés az angol nyelvű nemzeti szabvány magyar nyelvű címoldalán

 • MSZ EN 1993-1-6:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-6. rész: Héjszerkezetek szilárdsága és stabilitása
  (ICS 91.010.30; 91.080.13)
 • MSZ EN ISO 9692-1:2014 Hegesztés és rokon eljárásai. Az élkiképzés és illesztés típusai. 1. rész: Acélok kézi ívhegesztése, huzalelektródás védőgázos ívhegesztése, lánghegesztése, volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztése és nagy energiájú sugaras hegesztése (ISO 9692-1:2013)
  (ICS 25.160.40)
 • MSZ EN 16147:2017 Villamos kompresszoros hőszivattyúk. Használati meleg vizes egységek megjelölésének vizsgálatai, teljesítményértékelése és követelményei
  (ICS 27.080)
 • MSZ EN 15378-3:2017 Épületek energetikai teljesítőképessége. Fűtő- és használati meleg vizes (DHW-) rendszerek épületekben. 3. rész: Mért energetikai teljesítőképesség, M3-10, M8-10 modul
  (ICS 91.140.10)

Angol nyelvű nemzeti szabványok

 • MSZ EN 4165-001:2016 Repülés és űrhajózás. Modulrendszerű, villamos, négyszögletes csatlakozók. 175 °C állandó üzemi hőmérséklet. 001. rész: Műszaki előírások
  (EN 4165-001:2015/AC:2017, September)
 • MSZ EN 60384-8:2015 Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű kondenzátorok. 8. rész: Termékcsoport-előírás: Állandó kapacitású kerámiakondenzátorok, 1. osztály (IEC 60384-8:2015)
  (EN 60384-8:2015/AC:2017, September)
 • MSZ EN 60539-1:2016 Közvetlen fűtésű, negatív hőmérsékleti tényezőjű termisztorok. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás (IEC 60539-1:2016)
  (EN 60539-1:2016/AC:2017, September)
 • MSZ EN 61169-58:2017 Rádiófrekvenciás csatlakozók. 58. rész: Vakon dugaszolható koaxiális RF-csatlakozók termékcsoport-előírása. Hullámimpedancia: 50 ohm (SBMA típus) (IEC 61169-58:2016)
  (EN 61169-58:2016/AC:2017, September)
 • MSZ EN 61373:2011 Vasúti alkalmazások. Gördülő állomány. Ütés- és rázásállósági vizsgálatok (IEC 61373:2010)
  (EN 61373:2010/AC:2017, September)
 • MSZ EN 62271-211:2014 Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 211. rész: 52 kV-nál nagyobb névleges feszültségű teljesítménytranszformátorok és a gázszigetelésű fémtokozott kapcsolóberendezések közötti közvetlen kapcsolat (IEC 62271-211:2014)
  (EN 62271-211:2014/AC:2017, September)
 • MSZ EN 62733:2015 Elektronikus lámpaműködtető eszközök programozható alkatrészei. 1. rész: Általános és biztonsági követelmények (IEC 62733:2015)
  (EN 62733:2015/AC:2017, September)

A helyesbítések az aktív linkre kattintva elérhetőek.

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabvány helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny is tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.