Szabványok novemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. november 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

Magyar nyelvű nemzeti szabványok:

 • MSZ EN 60335-1:2013 Háztartás és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60335-1:2010, módosítva)
  (EN 60335-1:2012/AC:2014)
 • MSZ EN 60335-2-30:2013 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-30. rész: Helyiségfűtő készülékek követelményei (IEC 60335-2-30:2009)
  (EN 60335-2-30:2009/AC:2014)
 • MSZ EN 60309-1:1999/A1:2007 Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és csatlakozóeszközök ipari célokra. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60309-1:1999/A1:2005, módosítva)
  (EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014)
 • MSZ EN ISO 14906:2012 Elektronikus díjtáblázat. A speciális célú, rövid hatótávolságú adatátvitel alkalmazási interfészének meghatározása (ISO 14906:2011)

Angol nyelvű nemzeti szabványok:

 • MSZ EN 61851-24:2014 Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 24. rész: Digitális kommunikáció az egyenáramú EV (villamos jármű) töltőállomás és a villamos jármű között az egyenáramú töltés felügyelete céljából (IEC 61851-24:2014)
  (EN 61851-24:2014/AC:2015 June)
 • MSZ EN 60598-2-22:2015 Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (IEC 60598-2-22:2014)
  (EN 60598-2-22:2014/AC:2015 March)
 • MSZ EN 61439-5:2015 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 5. rész: Közcélú hálózat energiaelosztó berendezései (IEC 61439-5:2014)
  (EN 61439-5:2015/AC:2015 March)
 • MSZ EN 61243-3:2015 Feszültség alatti munkavégzés. Feszültségkémlelők. 3. rész: Kétpólusú, kisfeszültségű típus (IEC 61243-3:2014)
  (EN 61243-3:2014/AC:2015 January)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabványok helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.