Szabványok novemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2014. november 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

Magyar nyelvű nemzeti szabványok:

  • MSZ EN 61439-1:2012 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC 61439-1:2011)
  • MSZ EN 55016-4-2:2012 Rádiózavar- és rádiózavartűrés-mérő berendezések és módszerek előírása. 4-2. rész: Bizonytalanságok, statisztikák és határérték-modellezés. A mérőműszerezés bizonytalansága (CISPR 16-4-2:2011)

Angol nyelvű nemzeti szabványok:

  • MSZ EN 61746-1:2011 Optikai visszaszórásmérők (OTDR-ek) kalibrációja. 1. rész: OTDR az egymódusú szálakhoz (IEC 61746-1:2009)
    (A helyesbítés hivatkozási száma: EN 61746-1:2011/AC:2014, September)
  • MSZ EN 61746-2:2011 Optikai visszaszórásmérők (OTDR-ek) kalibrációja. 2. rész: OTDR többmódusú szálakhoz (IEC 61746-2:2010)
    (A helyesbítés hivatkozási száma: EN 61746-2:2011/AC:2014, September)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabványok helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail címen.