Szabványok márciusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. március 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:


1. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések


Magyar nyelvű nemzeti szabvány

 • MSZ EN 61000-6-5:2016 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-5. rész: Általános szabványok. Erőművi és alállomási környezetekben használt berendezések zavartűrése (IEC 61000-6-5:2015)

Angol nyelvű nemzeti szabványok

 • MSZ EN ISO 11073-10424:2016 Egészségügyi informatika. Személyi egészségügyi eszközök kommunikációja. 10424. rész: Eszközönkénti részletezés. Az alvási légzésszünet légzésterápiás készüléke (SABTE) (ISO/IEEE 11073-10424:2016)
  (EN ISO 11073-10424:2016/AC:2018, January)
 • MSZ EN 60674-2:2017 Villamos ipari műanyag fóliák előírásai. 2. rész: Vizsgálati módszerek (IEC 60674-2:2016)
  (EN 60674-2:2017/AC:2018, January)
 • MSZ EN 62927:2018 Feszültségforrásos konverter- (VSC-) szelepek statikus szinkronkompenzátorokhoz (STATCOM). Villamos vizsgálat (IEC 62927:2017)
  (EN 62927:2017/AC:2018, January)

2. CEN által kiadott javítási értesítő
A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat. Ezek a változtatások a szabványok fő szövegét érintik.
A helyesbített változatban lévő változtatások az aktív linkre kattintva a szabvány „Foreword" című fejezetében megtekinthetők.

Angol nyelvű nemzeti szabványok

 • MSZ EN ISO 18369-1:2017 Szemészeti optika. Kontaktlencsék. 1. rész: Szakszótár, osztályozási rendszer és a címkézési előírásokra vonatkozó ajánlások (ISO 18369-1:2017, 2017. 10. 01-jei helyesbített változat)
 • MSZ EN ISO 18369-3:2017 Szemészeti optika. Kontaktlencsék. 3. rész: Mérési módszerek (ISO 18369-3:2017, 2017. 10. 01-jei helyesbített változat)
 • MSZ EN ISO 18369-4:2017 Szemészeti optika. Kontaktlencsék. 4. rész: Kontaktlencseanyagok fizikai-kémiai tulajdonságai (ISO 18369-4:2017, 2017. 10. 01-jei helyesbített változat)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabvány helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny is tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.