Szabványok márciusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. március 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

Magyar nyelvű nemzeti szabványok:

  • MSZ EN 12390-3:2009 A megszilárdult beton vizsgálata. 3. rész: A próbatestek nyomószilárdsága
  • MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények (a helyesbítés hivatkozási száma: ISO/IEC 27001:2013/Cor.1:2014)
  • MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok
  • MSZ EN 589:2008+A1:2012 Gépjármű-hajtóanyagok. LPG. Követelmények és vizsgálati módszerek
  • MSZ 11717:2014 Erőművi tüzelőolaj (ETO). Követelmények és vizsgálati módszerek
  • MSZ EN 14214:2012+A1:2014 Folyékony ásványolajtermékek. Zsírsav-metil-észterek (FAME) dízelmotor-hajtóanyagként és fűtési célra. Követelmények és vizsgálati módszerek
  • MSZ EN 16091:2012 Folyékony ásványolajtermékek. Középpárlat és zsírsav-metil-észter (FAME) gépjármű-hajtóanyagok és elegyeik. Az oxidációs stabilitás meghatározása gyors, kis mennyiségű mintán végzett oxidációs módszerrel

Angol nyelvű nemzeti szabványok:

  • MSZ EN 50561-1:2014 Kisfeszültségű villamos hálózaton használható kommunikációs eszközök. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek. 1. rész: Készülék otthoni használatra (a helyesbítés hivatkozási száma: EN 50561-1:2013/AC:2015)
  • MSZ EN 50574-1:2012 Illékony fluorozott szénhidrogéneket vagy illékony szénhidrogéneket tartalmazó, leselejtezett háztartási gépek gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei (a helyesbítés hivatkozási száma: EN 50574-1:2012/AC:2014)
  • MSZ EN 60335-2-54:2008/A11:2013 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-54. rész: Folyadékot vagy gőzt alkalmazó, háztartási felülettisztító készülékek követelményei (a helyesbítés hivatkozási száma: EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015)

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A magyar nyelvű szabványok helyesbítésének szövegét a Szabványügyi Közlöny tartalmazza.

A Szabványügyi Közlöny és az angol nyelvű szabványok helyesbítése megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail címen.