Szabványok májusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. május 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

 

1. MSZT által kiadott helyesbítések

Magyar nyelvű nemzeti szabványok

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN 50083-2:2018
Televíziójelek, hangjelek és interaktív szolgáltatások kábelhálózatai. 2. rész: Berendezések elektromágneses összeférhetősége
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Címoldal

Az MSZ EN 50083-2:2007 helyett, amely azonban 2013. június 21-ig még érvényes. 

MSZ EN 50395:2018
Kisfeszültségű erősáramú kábelek és vezetékek villamos vizsgálati módszerei
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Részben az MSZ 144-12:1999, az MSZ 144-12:1999/1M:2003, az MSZ 1166-12:1999
és az MSZ 1166-12:1999/1M:2003 helyett, amelyek azonban még 2008. július 1-jéig még érvényesek.

MSZ EN 60059:2018
IEC szerinti szabványos áramértékek (IEC 60059:1999 + AMD1:2009)
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Az MSZ IEC 59:1995 helyett.

MSZ EN 60598-1:2018
Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC 60598-1:2014, módosítva + AMD1:2017)
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Az MSZ EN 60598-1:2011 helyett, amely azonban 2017. október 20-ig még érvényes.

MSZ EN 60601-2-44:2018
Gyógyászati villamos készülékek. 2-44. rész: Komputertomográfiás röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-44:2009 + A11:2011 + AMD1:2012 + AMD2:2016)
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Az MSZ EN 60601-2-44:2003 helyett, amely azonban 2012. április 1-jéig még érvényes.

MSZ EN 60601-2-54:2018
Gyógyászati villamos készülékek. 2-54. rész: Felvételi és átvilágító röntgenberendezések alapvető biztonságra és lényeges működésre vonatkozó kiegészítő követelményei (IEC 60601-2-54:2009 + AMD1:2015)
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Az MSZ EN 60601-2-7:2000, az MSZ EN 60601-2-32:1998 és részben az MSZ EN 60601-2-28:1998 helyett.

MSZ EN 61000-4-5:2018
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014 + AMD1:2017)
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Az MSZ EN 61000-4-5:2007 helyett.

MSZ EN 61000-4-11:2018
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-11. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. A feszültségletörésekkel, a rövid idejű feszültségkimaradásokkal és a feszültségváltozásokkal szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-11:2004 + AMD1:2017)
EGYESÍTETT VÁLTOZAT

Az MSZ EN 61000-4-11:1995 és az MSZ EN 61000-4-11:1994/A1:2001 helyett.

 

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN ISO 12100:2011
Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés
(ISO 12100:2010)

Címoldal cím

Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatfelmérés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)


2.2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

MSZ EN ISO 13485:2016 Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények (ISO 13485:2016) szabványhoz kiadott helyesbítés hivatkozási száma:
EN ISO 13485:2016/AC:2018

MEGJEGYZÉS: Az EN ISO 13485:2016/AC:2018 helyesbítés tartalmában megegyezik az EN ISO 13485:2016/AC:2016 helyesbítéssel. A változtatásokat az MSZ EN ISO 13485:2016 már tartalmazza.

 Angol nyelvű nemzeti szabványok

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 62752:2017

A 2. töltési módú közúti villamos járművek tápvezetékébe beépített szabályozó- és védelmi készülék (IC-CPD) (IEC 62752:2016)

EN 62752:2016/AC:2019, March

MSZ EN IEC 61918:2019

Ipari kommunikációs hálózatok. Kommunikációs hálózatok telepítése ipari helyiségekbe (IEC 61918:2018)

EN IEC 61918:2018/AC:2019, March

MSZ EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018

Átvezetőszigetelők egyenfeszültségű alkalmazásra (IEC/IEEE 65700-19-03:2014)

EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018/AC:2019, March

 
A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.